KS-BDO

BEZPIECZEŃSTWO DANYCH OSOBOWYCH
NR KAT. 8350PI01.00
Screenshot
Kamsoft
Kamsoft
Kamsoft
Kamsoft

Innowacyjne rozwiązania

KS-BDO to rozwiązanie, które w prosty i przystępny sposób pozwala przygotować i zarządzać dokumentacją bezpieczeństwa danych osobowych. Usługa jest realizowana przez konsultantów BDO posiadających długoletnie doświadczenie w obsłudze medycznych i aptecznych systemów informatycznych. Oferują oni wsparcie w zakresie przygotowania w łaściwej d okumentacji bezpieczeństwa oraz wytycznych związanych ze środkami ochrony fizycznej i organizacyjnej, jak również zapewnią pomoc w kwestiach szczególnych i wymagających specjalistycznej wiedzy.

W ramach dokumentacji bezpieczeństwa danych osobowych KS-BDO tworzone są:

  • polityka bezpieczeństwa wraz z załącznikami,
  • instrukcja zarządzania systemem informatycznym,
  • dokumenty powiązane (upoważnienia, oświadczenia).

Przewaga systemu

Największą zaletą KS-BDO jest pełna integracja z systemem informatycznym wykorzystywanym w placówce. Dzięki temu możliwe jest automatyczne pobieranie danych zawartych w systemie, które są niezbędne do utworzenia dokumentacji. Wszystkie informacje przechowywane są tylko i wyłącznie w lokalnej bazie danych i nie są przesyłane poza właściwą jednostkę.

Dokumentacja bezpieczeństwa przygotowana w ramach KS-BDO jest dostosowana do specyfiki branży, w której funkcjonuje placówka oraz uwzględnia sytuację danej jednostki zanalizowaną na podstawie m.in. indywidualnej ankiety. Usługa świadczona jest wyłącznie przez przeszkolonych konsultantów, którzy posiadają specjalistyczną wiedzę z zakresu bezpieczeństwa informacji oraz doskonale znają stosowane systemy informatyczne i inne specyficzne dla branży zagadnienia.

Utrzymanie aktualnej dokumentacji bezpieczeństwa z wykorzystaniem KS-BDO jest niezwykle proste. W przypadku wprowadzenia zmian w obszarze przetwarzania danych lub zmian organizacyjnych (np. poszerzenie listy użytkowników uprawnionych do przetwarzania danych), wbudowany moduł automatycznie sygnalizuje konieczność przeprowadzenia aktualizacji dokumentów.

Korzyści wdrożenia

  • szybkie wdrożenie polityki bezpieczeństwa danych osobowych przy minimalnym zaangażowaniu użytkownika
  • ankieta umożliwiająca szybką ocenę indywidualnej sytuacji podmiotu w obszarze wykorzystywania danych osobowych
  • wsparcie wykwalifikowanego konsultanta BDO w przygotowaniu kompletnej dokumentacji bezpieczeństwa danych osobowych>
  • prosta konfiguracja bezpieczeństwa systemu informatycznego wraz z widocznym wskaźnikiem poziomu bezpieczeństwa
  • automatyczna aktualizacja dokumentacji - zarówno w przypadku zmian w organizacji, jak i w samym systemie informatycznym
  • wsparcie podczas ewentualnej kontroli GIODO poprzez tworzenie rejestrów osób upoważnionych, raportów z dostępu do danych itp.