OSOZ-UZO

UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE I POLISY LEKOWE ON-LINE
NR KAT. 8420PI01.00
Screenshot
Kamsoft
Kamsoft
Kamsoft
Kamsoft

Innowacyjne rozwiązania

Ubezpieczenia Zdrowotne On-line UZO to rozwiązanie przeznaczone dla ubezpieczycieli oraz operatorów medycznych, które umożliwia w pełni kompleksową obsługę wszystkich procesów związanych z prowadzeniem ubezpieczeń zdrowotnych. Rozwiązanie obejmuje:

 • Budowanie sieci realizacyjnej
 • Rejestrację on-line z w ykorzystaniem Call Center
 • OLS czyli On-line’ową Likwidację Szkód
 • Obsługa rozliczeń finansowych
 • Portal Ubezpieczonego – umożliwiający pacjentom samodzielne umawianie on-line wizyt lekarskich i monitorowanie historii zdarzeń zdrowotnych
 • RLS – Ręczną Likwidację Szkód, czyli możliwość obsługi przypadków indywidualnych i wczytania do systemu szkód zrealizowanych poza siecią realizacyjną
 • SLS – Systemową Likwidację Szkód, czyli możliwość wczytywania szkód zrealizowanych za pośrednictwem operatora medycznego, z którym ubezpieczalnia współpracuje


Monitorowanie i prowadzenie wszelkich procesów realizowane jest przy wykorzystaniu jednego centralnego systemu BlueHealth. Co ważne, dla każdego ubezpieczyciela czy operatora medycznego, wszystkie procesy są realizowane on-line, co pozwala na błyskawiczne monitorowanie wszelkich zdarzeń związanych zarówno z budową sieci realizacyjnej, jak również monitorowaniem szkodowości.

Przewaga systemu

Jednym z podstawowych czynników wyróżniających Ubezpieczenia Zdrowotne On-line to proces On-line’owej Likwidacji Szkód. OLS jest rozwiązaniem, z którego może skorzystać każda placówka medyczna bez względu na zakres prowadzonych usług, czy też posiadane oprogramowanie medyczne. Zastosowane w procesie OLS metody weryfikacji zapewniają wysoki poziom bezpieczeństwa i minimalizację ryzyka związaną z wykorzystaniem polis i abonamentów zdrowotnych przez osoby niepowołane. Do podstawowych zalet OLS można zaliczyć:

 • Weryfikację uprawnień pacjenta w czasie rzeczywistym
 • On-line’owe odnotowanie realizacji w systemie ubezpieczyciela
 • Eliminację ryzyka związanego z bezprawnym wykorzystaniem polisy przez osoby nieuprawnione
 • Możliwość wykorzystania rozwiązania przez każdą placówkę medyczną
 • Szybkość i prostota przeprowadzania procesu OLS
 • Możliwość zaproszenia do sieci realizacyjnej każdej placówki medycznej

On-line’owa Likwidacja Szkód to nie tylko weryfikacja zakresu ochrony, ale przede wszystkim potwierdzenie realizacji świadczeń dla pacjenta, które w czasie rzeczywistym w ysyłane jest do systemu centralnego ubezpieczyciela BlueHealth.

Korzyści wdrożenia

Ubezpieczenia Zdrowotne On-line to elastyczne i kompleksowe rozwiązanie, które zapewnia obsługę wszelkich procesów związanych z różnorodnym rynkiem medycznym i aptecznym na terenie Polski.

Rozwiązanie UZO, jest na tyle elastyczne, że może integrować się z innymi systemami pozwalając na wykorzystanie wybranych, najistotniejszych z punktu widzenia ubezpieczyciela czy operatora medycznego, rozwiązań.

Dzięki wykorzystaniu platformy Otwartego Systemu Ochrony Zdrowia ubezpieczyciel jest w stanie szybko i sprawnie nawiązać współpracę z tysiącami placówek medycznych i aptek w kraju.

Towarzystwa Ubezpieczeniowe i Operatorzy Medyczni współpracujący z platformą OSOZ: (kliknij w logo by dowiedzieć się więcej)
POLMED
Więcej informacji o usłudze możesz uzyskać kontaktując się telefonicznie pod numerem 32 609 12 61 lub wysyłając zapytanie na adres e-mail ubezpieczenia@osoz.pl.