Jesteś LEKARZEM?

Sprawdź jak skorzystać z dofinasowania NFZ na informatyzację razem z KAMSOFT

28 lutego 2020r NFZ wydał Zarządzenie Nr 27/2020/DEFwraz ze zmianami z dnia 12 kwietnia 2020 o nr 35/2020/DEF w sprawie warunków udzielania i rozliczania w 2020r dofinansowania informatyzacji świadczeń opieki zdrowotnej udzielanych przez LEKARZA Podstawowej Opieki Zdrowotnej.

Dofinansowanie stanowi 80% poniesionych wydatków na wskazane cele (nieprzekraczających kwoty 6.504 PLN) na jedno miejsce udzielania świadczeń.

Do kogo adresowane jest zarządzenie?

Beneficjentami Zarządzenia są placówki, które w roku 2020 udzielają świadczeń POZ. Wydatki podlegające dofinasowaniu mogą polegać na sfinansowaniu:

 • usług przechowywania lub obsługi dokumentacji medycznej w postaci elektronicznej, lub
 • udzielania porad lekarskich w warunkach ambulatoryjnych na odległość przy użyciu systemów teleinformatycznych lub systemów łączności

Możliwość uzyskania dofinansowania przez lekarzy POZ to doskonała okazja, aby rozpocząć prowadzenie elektronicznej dokumentacji medycznej w systemie KS-SOMED, KS-PPS lub SERUM czy też MEDIPORTA.

Jesteś PIELĘGNIARKĄ?

Skorzystaj z dofinansowania NFZ na zakup sprzętu do wystawiania recept w postaci elektronicznej

20 marca 2020r Prezes NFZ opublikował Zarządzenie Nr 42/2020/DEF w sprawie warunków udzielania i rozliczania w 2020r dofinansowania informatyzacji świadczeń opieki zdrowotnej udzielanych przez PIELĘGNIARKI i POŁOŻNE.

Dofinansowanie stanowi 80% poniesionych wydatków na wskazane cele (nieprzekraczających kwoty 1.500 PLN) na jedną pielęgniarkę lub położną

Do kogo adresowane jest zarządzenie?

Dofinansowanie udzielane jest świadczeniodawcy, posiadającemu umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, z okresem obowiązywania obejmującym okres od dnia 1 stycznia 2020r do dnia 31 grudnia 2020r, w zakresach świadczeń opieki zdrowotnej:

 • świadczenia pielęgniarki POZ lub
 • świadczenia położnej POZ lub
 • świadczenia w zakresie diabetologii – AOP lub
 • świadczenia w zakresie kardiologii – AOP lub
 • świadczenia w zakresie położnictwa i ginekologii – AOP lub
 • świadczenia w zakresie chirurgii ogólnej – AOP lub
 • świadczenia w pielęgniarskiej opiece długoterminowej domowej,
 • praca w poradni medycyny paliatywnej
 • świadczenia w hospicjum domowym
 • świadczenia w hospicjum domowym dla dzieci

u którego w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku o dofinansowanie pielęgniarka lub położna wskazana we wniosku o dofinansowanie wystawiła receptę w postaci elektronicznej zwanym dalej „uprawnionym świadczeniodawcą”.

Skorzystaj z pomocy w doborze odpowiedniego sprzętu komputerowego do wystawiania recept w postaci elektronicznej

SKONTAKTUJ SIĘ Z DORADCĄ

Możliwość uzyskania dofinansowania przez pielęgniarki i położne to doskonała okazja, aby rozpocząć prowadzenie elektronicznej dokumentacji medycznej w systemach KS-SOMED, KS-PPS lub SERUM, które posiadają mobilną wizytę dla pielęgniarek i położnych

WIZYTA PIELEGNIARSKA

>Wspomaga codzienną pracę pielęgniarek podczas wykonywanych czynności. Aplikacja dostępna jest bezpłatnie przy zakupie systemu KS-SOMED, KS-PPS i SERUM. Pozwala na prowadzenie elektronicznej dokumentacji medycznej podczas wizyt domowych za pomocą urządzeń mobilnych takich jak smartfon lub tablet.

Jeżeli prowadzisz indywidualną praktykę pielęgniarską lub położniczą polecanym systemem jest SERUM. Dlaczego?

 1. Praca przez przeglądarkę www
 2. Niski koszt wdrożenia oraz użytkowania systemu
 3. Bezpieczeństwo danych
 4. Profesjonalna obsługa specjalistów

W ramach pakietu oferujemy:

 • Dostawę lokalnego repozytorium EDM
 • Uruchomienie usługi kopii EDM w chmurze z utrzymaniem rocznej przestrzeni chmurowej na poziomie 250 MB danych EDM
 • Konektor systemu KAMSOFT z P1

Przechowywanie EDM w chmurze
zgodną z modelem referencyjnym Ministerstwa Zdrowia dot. przetwarzania e-Usług.

Dlaczego warto z tego skorzystać?

Jeżeli jesteś lekarzem POZ bez rozbudowanej infrastruktury serwerowej to uzyskasz:
 • Możliwość realizacji wymogów stawianych do wymiany EDM przez platformę P1 wraz z dodatkowym zabezpieczeniem kopii dokumentów w chmurze
 • Bezpieczeństwo danych medycznych
 • Dostępność do wybranych danych nawet z konkretnego dnia i godziny
 • Oszczędność czasu i pieniędzy w przypadku awarii sprzętu
 • SPOKÓJ PREZE CAŁY ROK!

Realizowane funkcje – czyli co uzyskasz

Zapis dokumentacji medycznej w Repozytorium:

 • Utworzenie,
 • Podpisanie,
 • Zmodyfikowanie,
 • Anulowanie dokumentacji medycznej w postaci elektronicznej oraz jej zapis do Repozytorium.

Dostęp do dokumentacji medycznej:

 • Wyszukiwanie,
 • Pobranie,
 • Przeglądanie,
 • Odczyt dokumentacji medycznej w postaci elektronicznej (dotyczy dokumentacji oraz dokumentacji udostępnionej przez inne placówki udzielające świadczeń).

Autoryzacja Repozytorium w P1:

 • Uwierzytelnienie i autoryzację Repozytorium w P1 w celu potwierdzenia, że dany podmiot jest uprawiony do korzystania z P1 w zakresie wymiany dokumentacji medycznej.

Współpraca z P1:

 • Integrację posiadanego systemu KAMSOFT dla POZ z P1,
 • Pełną implementację procesów P1,
 • Indeksację w P1 dokumentacji medycznej w postaci elektronicznej w formacie HL7,
 • Wymianę dokumentacji medycznej w postaci elektronicznej w tym za pośrednictwem P1,
 • Realizację usług w obszarze zdarzeń medycznych w tym raportowanie do P1,
 • Realizację usług w obszarze Rejestru Dokumentów Krajowej Domeny P1 dotyczących Indeksów EDM,
 • Realizację procesów w obszarze obsługi zgód pacjenta za pośrednictwem P1,
 • Realizację usług w obszarze wymiany dokumentacji medycznej w postaci elektronicznej indeksowanej w P1.

Współpraca z innymi podmiotami udzielającymi świadczeń w zakresie wymiany dokumentacji medycznej w postaci elektronicznej:

 • Wymianę dokumentacji medycznej w postaci elektronicznej indeksowanej w P1 z innymi podmiotami udzielającymi świadczeń zgodnie z wymaganiami P1.

Dostosowanie posiadanych systemów KAMSOFT do wymogów EDM oraz telewizyty rozbudowana w promocyjnej cenie – Tylko do 30 listopada 2020r
Im szybciej zdecydujesz sie na zakup, tym lepsze warunki uzyskasz!
Wyjątkowo możesz nabyć nowe licencje w promocyjnej cenie!

Wykorzystaj jeden ze wskazanych przez nas produktów/usług lub skorzystaj z pomocy w doborze odpowiedniego rozwiązania.

18%

zakup do 30 maja

15%

zakup do 30 czerwca

12%

zakup do 30 lipca

5%

zakup do 30 listopada

Chcesz wiedzieć więcej?


Skontaktuj się z naszym doradcą, oddziałem terytorialnym / spółką KAMSOFT lub wybranym Partnerem Handlowym
Marcin Wójcicki
Opiekun Kluczowego Klienta
E-mail: medycyna@kamsoft.pl
Tel: +48 660 675 039
Krzysztof Filipiak
Opiekun Kluczowego Klienta
E-mail: medycyna@kamsoft.pl
Tel: +48 660 675 063

© KAMSOFT 2020. Wszystkie prawa zastrzeżone