KS-EDM

ELEKTRONICZNA DOKUMENTACJA MEDYCZNA
NR KAT. 4000PI50.00
Screenshot
Kamsoft
Kamsoft
Kamsoft
Kamsoft

INNOWACYJNE ROZWIĄZANIA

Zgodnie z aktualnym rozporządzeniem wejście obowiązku prowadzenia dokumentacji medycznej w formie elektronicznej określone jest na 2017 rok. Nie trzeba jednak czekać do tego czasu aby móc w pełni korzystać z dodatkowych funkcji systemu wspierających pracę z EDM. Wprowadzone rozwiązania w module anestezjologicznym pozwalają w innowacyjny sposób podejść do sposobu rejestracji danych w formie w pełni elektronicznej.

PRZEWAGA SYSTEMU

Systemy produkowane przez KAMSOFT S.A. dedykowane do obsługi dokumentacji medycznej są wplecione w proces obsługi zdarzeń medycznych co ma odwzorowanie w systemie informatycznym. Takie podejście umożliwia w naturalny sposób przejście na pełną pracę w systemie, który staje się centralnym rejestrem dokumentów medycznych.

Warto również pamiętać, ze system informatyczny służący do przetwarzania danych osobowych i wrażliwych danych medycznych musi spełniać wysokie standardy bezpieczeństwa. Systemy produkcji KAMSOFT S.A. są również wyposażone w możliwość bezpiecznego składowania dokumentacji medycznej w chmurze. Dlatego w procesie wdrażania EDM kluczową rolę pełni dokument wewnętrznej polityki bezpieczeństwa. Systemy produkcji KAMSOFT S.A. posiadają również narzędzia (KS-BDO), które wspierają jej opracowanie.

KORZYŚCI WDROŻENIA

  • Bieżący nadzór nad jakością dokumentacji i jej kompletnością
  • Przyspieszenie pracy oraz wyszukiwanie potrzebnych dokumentów
  • Wsparcie decyzji diagnostycznych dzięki szybkiemu dostępowi do danych archiwalnych
  • Możliwość dokonywania analiz przekrojowych oraz skrócenie czasu potrzebnego na postawienie diagnozy
  • Redukcja ilości zużywanego papieru
  • Zdalna wymiana danych pomiędzy systemami
  • Bezpieczne archiwum danych