KS-FARMALINK

SERWER ELEKTRONICZNEJ WYMIANY DANYCH DLA PRODUCENTÓW
NR KAT. 2334PI08.00
Screenshot
Kamsoft
Kamsoft
Kamsoft
Kamsoft

Innowacyjne rozwiązania

System zawiera wiele innowacyjnych rozwiązań, głównie w obszarze nowoczesnych technologii internetowych. Umożliwia zastosowanie technologii bazodanowych w wersjach pełnych jak również i bezpłatnych. Jest to rozwiązanie innowacyjne, ponieważ zastępuje tradycyjne formy komunikacji, którymi dotychczas najczęściej były rozmowy telefoniczne lub wysyłanie faksu, metodami dużo bardziej nowoczesnymi i wydajnymi – komunikacją elektroniczną. Wprowadzenie komunikacji elektronicznej to korzyści: oszczędność czasu i pieniędzy poprzez minimalizację przetwarzania informacji przez człowieka do minimum; zminimalizowanie ilości błędów poprzez elektroniczny transfer danych, który eliminuje konieczność ręcznego wprowadzania danych.

Przewaga systemu

Integracja z systemami pracującymi we wszystkich najważniejszych hurtowniach farmaceutycznych w Polsce jest cechą wyróżniającą to rozwiązanie wśród innych rozwiązań dostępnych na rynku. System pozwala na pełną automatyzację wielu ważnych procesów, takich jak: przesyłanie zamówień oraz potwierdzeń zamówień, jak również faktur oraz korekt. System obsługuje również funkcjonalności w zakresie przesyłania danych rzeczywistych takich jak: stany magazynowe, sprzedaż, zakupy.

Korzyści wdrożenia

Serwer elektronicznej wymiany danych KS-FARMALINK to rozwiązanie, które ogranicza koszty i usprawnia współpracę między partnerami handlowymi w ramach całego łańcucha sprzedaży. Zamówienia mogą być realizowane efektywniej, faktury dostarczane szybciej, a elektroniczna forma dokumentów eliminuje błędy popełniane w trakcie ręcznego wprowadzania danych. Elektroniczna wymiana danych to sposób przekazywania danych między partnerami biznesowymi z wykorzystaniem standardowych komunikatów. System ten powstał, aby usystematyzować i ujednolicić sposób przesyłania informacji między firmami, które każdego dnia wymieniają między sobą setki, a nawet tysiące dokumentów.