KS-NVC

ZINTEGROWANY SYSTEM INFORMATYCZNY OBSŁUGI PRZYCHODNI
Screenshot
Kamsoft
Kamsoft
Kamsoft
Kamsoft

Innowacyjne rozwiązania

Innowacyjność rozwiązań KS-NaviCon polega na wykorzystaniu synergii wcześniej działających osobno systemów informatycznych. KS-NaviCon pozwala uzyskać przewagę dzięki przemyślanemu połączeniu wybranych źródeł danych:

– systemy hurtowni stany magazynowe,
– systemy hurtowni potwierdzenia realizacji zamówień,
– programy partnerskie stany magazynowe aptek,
– programy partnerskie historia sprzedaży,
– system apteczny udostępnianie danych,
– system apteczny automatyczna weryfikacja stanów,
– system apteczny zamówienia i wizyta przedstawiciela,
– system Publikacji ofert elektronicznych,
– system KS-NaviCon Zamówienia elektroniczne aptek,
– system KS-NaviCon Zamówienia przedstawicielskie,
– system KS-NaviCon Zamówienia telemarketingu.

Przewaga systemu

Przewagai systemu KS-NaviCon zbudowanae jest są na głębokiej integracji z systemem aptecznym. System KS-NaviCon wyróżniają rozszerzone funkcjonalności. Poza typowymi funkcjonalnościami SFA lub CRM KS-NaviCon umożliwia:

– potwierdzanie zamówień przedstawicielskich w systemie aptecznym przed wysłaniem do hurtowni,
– elektroniczne pobieranie danych dotyczących sprzedaży i stanów z systemu aptecznego,
– eDystrybucja numeryczna – codziennae automatyczna weryfikacja stanów i tworzenie listy braków lub zamówienia oraz raportu przy stanach poniżej minimum,
– wymiana danych z modułem Wizyta przedstawiciela,
– bezpośredni kanał komunikacyjny w systemie aptecznym.

Korzyści wdrożenia

KS-NaviCon w trakcie wdrożenia konfigurowany jest w zakresie dopasowującym system do celu, który ma realizować. Najczęściej oczekiwana zamiana związana z uruchomieniem systemu:

– zwiększenie sprzedaży do aptek,
– skrócenie czasu realizacji zamówienia,
– zwiększenie stanów magazynowych aptek,
– zwiększenie wydajności pracy przedstawiciela.