KS-PKE

PORTAL KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ W FARMACJI
NR KAT. 2334PI09.00
Screenshot
Kamsoft
Kamsoft
Kamsoft
Kamsoft

Innowacyjne rozwiązania

System zawiera wiele innowacyjnych rozwiązań: dane są przechowywane w bezpiecznej bazie danych ORACLE; do procesów zamawiania zostały wykorzystane technologie internetowe; system posiada przyjazne mechanizmy umożliwiające łatwe integrowanie go z systemami do zarządzania. Dostawcy aptek, mogą korzystając z prostych narzędzi internetowych mieć możliwość współpracy z kilkunastoma tysiącami aptek oferując aptekom standard obsługi porównywalny do złożonych specjalizowanych systemów dystrybucyjnych.

Przewaga systemu

Portal KS-EWD umożliwia dostawcom aptek szybkie uruchomienie elektronicznej obsługi. Integracja odbywa się zgodnie z oczekiwaniami aptek i bez konieczności ponoszenia znacznych kosztów związanych z integracją. KS-PKE pozwala aby nowy dostawca w ciągu jednego dnia uruchomił kanał współpracy elektronicznej z kilkunastoma tysiącami aptek. Pełna integracja z systemem KS-APTEKA pracującym w dużej ilości aptek w Polsce jest cechą wyróżniającą to rozwiązanie wśród innych rozwiązań dostępnych na rynku. System pozwala na pełną automatyzację wielu ważnych procesów, takich jak: udostępnianie aptekom ofert zwykłych oraz promocyjnych, przesyłanie zamówień oraz potwierdzeń zamówień, faktur oraz korekt, reklamacji i potwierdzeń reklamacji, a także obsługa zapytania o stan i cenę towaru.

Korzyści wdrożenia

KS-PKE nie wymaga procesu wdrożenia. Uruchomienie funkcjonalności możliwe jest w ciągu jednego dnia. System elektronicznej wymiany danych PORTAL KS-EWD to rozwiązanie, które ogranicza koszty i usprawnia współpracę między partnerami handlowymi w ramach całego łańcucha sprzedaży. Zamówienia mogą być realizowane efektywniej, faktury dostarczane szybciej, a elektroniczna forma dokumentów eliminuje błędy popełniane w trakcie ręcznego wprowadzania danych. Elektroniczna wymiana danych to sposób przekazywania danych między partnerami biznesowymi z wykorzystaniem standardowych komunikatów. System ten powstał, aby usystematyzować i ujednolicić sposób przesyłania informacji między firmami, które każdego dnia wymieniają między sobą setki, a nawet tysiące dokumentów.

Podsumowując po uruchomieniu KS-PKE możliwe jest uzyskanie następujących korzyści:

  • Zwiększenie obrotów z obsługiwanymi aptekami przez wyświetlanie ofert i promocji oraz informacji o dostępności w systemach aptecznych
  • Pozyskanie do współpracy nowych aptek przez wyświetlenie oferty w tysiącach systemów aptecznych i generowanie dokumentów elektronicznych, które dla wielu aptek są warunkiem współpracy
  • Bezpieczne uruchomienie bez ryzyka dzięki bezpłatnemu okresowi testowemu
  • Obniżenie kosztów przyjmowania zamówień przez zastosowanie kanału elektronicznego
  • Poprawa wizerunku firmy jako dostawcy oferującego wysoki standard obsługi zgodny z oczekiwaniami aptek