OSOZ-PRP

PROGRAMY PARTNERSKIE
NR KAT. 8320PI03.00
Screenshot
Kamsoft
Kamsoft
Kamsoft
Kamsoft

Innowacyjne rozwiązania

Programy partnerskie to programy motywacyjne, pozwalające nagradzać uczestników za aktywności zgodnie z przyjętymi regułami i regulaminem programu. Programy kierowane są do aptek współpracujących w ramach platformy Otwartego Systemu Ochrony Zdrowia, a uczestnikami mogą być poszczególne apteki oraz zatrudnieni w nich farmaceuci.

Organizatorem programu może być dowolny podmiot działający na rynku opieki zdrowotnej, m.in. producent leków lub sieć aptek. Korzystając z infrastruktury technicznej OSOZ, organizator uruchamia własny program w dedykowanym S erwisie Organizatora, w którym uzyskuje możliwość definiowania reguł działania programu oraz zarządzania nim w pełni on-line.

Przewaga systemu

Programy partnerskie dostępne są dla uczestników w czasie rzeczywistym za pośrednictwem systemu aptecznego. Organizator ma możliwość zaproszenia do współpracy w ramach prowadzonego programu partnerskiego dowolną ilość aptek współpracujących na platformie OSOZ. Organizator tworzy reguły programu, katalog nagród, grupy leków, zaprasza do programu apteki, ma możliwość przeglądania statystyk oraz testowania programu. Wszystkie te aktywności dostępne są w jednym miejscu, w udostępnionym on-line Serwisie Organizatora.

W ramach prowadzonego programu Organizator ma możliwość monitorowania realizacji założonego celu sprzedażowego produktu w aptekach. Ponadto przedstawiciele handlowi Organizatora mogą mieć dostęp on- -line z urządzenia mobilnego do danych sprzedażowych, zakupowych bądź magazynowych z aptek biorących udział w programie.

Organizator programu może też skorzystać z unikalnych analiz porównujących sprzedaż własnych produktów ze sprzedażą wskazanej grupy produktów w aptekach objętych programem. Pozwala to poznać procentowy udział produktów w r ynku, tzw. Market Share.

W ramach Programu Partnerskiego wprowadzone zostały mechanizmy wspomagające prawidłowość przypisania produktu leczniczego do kartoteki w systemie aptecznym, dzięki czemu Organizator uzyskuje wysokiej jakości dane o produktach.

Apteka, która otrzymuje zaproszenie do uczestnictwa w programie, przystępuje do niego za pośrednictwem systemu aptecznego po zaakceptowaniu regulaminu. Wszelkie komunikaty informacyjne dotyczące działania programu są przekazywane uczestnikom bezpośrednio w systemie aptecznym.

W ramach prowadzonego programu organizator ma możliwość m.in. przyznawania punktów za sprzedaż, zakupy oraz działania edukacyjne. Istnieje również możliwość wykorzystywania wielu usług rozszerzających, w tym m.in. prowadzenia kursów szkoleniowych (e-learning).

Korzyści wdrożenia

Punktowanie za oczekiwaną aktywność, m.in. sprzedaż, zakupy, edukację

  • Raportowanie on-line
  • Narzędzia wspierające zapraszanie aptek do programów
  • Współpraca z agencjami marketingowymi zajmującymi się prowadzeniem programów
  • Badanie efektywności prowadzonego programu
  • Brak konieczności wdrożenia informatycznego po stronie producenta
  • Rozwiązanie w 100% zintegrowane z systemem KS-APTEKA