POLITYKA PRYWATNOŚCI APLIKACJI MOBILNEJ

KtoMaLek

 

Wydana w dniu 6.03.2017 r. przez:

Nazwa

KAMSOFT Spółka Akcyjna

Nr NIP

9542685559

Adres

40-235 Katowice, ul. 1 Maja 133

REGON

241371988

Organ Rejestracyjny

Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy KRS

Numer KRS

0000345075

Reprezentacja I

Zygmunt Kamiński – reprezentacja 1-osobowa

Stanowisko

Prezes Zarządu

Reprezentacja II

Grzegorz Mródź – reprezentacja 1-osobowa

Stanowisko

Wiceprezes Zarządu

Kapitał zakładowy

52 600 000.00 zł

Stan opłaty

Opłacony w całości


I. Informacje ogólne

Producentem aplikacji mobilnej KtoMaLek jest KAMSOFT S.A. z siedzibą w Katowicach, szczegółowe dane powyżej.

W trosce o bezpieczeństwo danych użytkowników aplikacji mobilnej KtoMaLek KAMSOFT S.A. opracowała niniejszą Politykę prywatności, która określa zasady dotyczące sposobu gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania danych użytkowników.

Proces bezpieczeństwa informacji został w KAMSOFT S.A. zbudowany i certyfikowany w oparciu o wymagania normy ISO 27001:2013 oraz uzupełniony o wymagania prawa polskiego regulującego proces przetwarzania i ochrony danych osobowych i medycznych, w tym w szczególności ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych oraz rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych.

II. Dane osobowe

W celu korzystania z aplikacji mobilnej KtoMaLek może być nie wymagane podania danych osobowych użytkownika. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne w celu dokonania rezerwacji produktu.

Administratorami danych osobowych są KAMSOFT S.A. oraz apteka wybrana przez użytkownika. Pełne dane adresowe, wybranej przez użytkownika apteki, będą widoczne przy dokonywaniu rezerwacji.

Administratorzy danych osobowych działają samodzielnie. Każdy z nich ponosi odpowiedzialność w zakresie przetwarzanych przez nich danych osobowych.

Dane osobowe użytkowników będą przetwarzane wyłącznie w celu jednorazowej realizacji złożonego zamówienia. W celu jednorazowej realizacji złożonego zamówienia użytkownicy aplikacji mobilnej KtoMaLek przekazują następujące dane osobowe:

1) Imię,

2) Nazwisko,

3) Adres e-mail,

4) Numer telefonu;

przy czym KAMSOFT S.A. przetwarza jedynie adres e-mail użytkownika, pozostałe dane szyfrowane są na poziomie aplikacji i w postaci zaszyfrowanej są otrzymywane są przez aptekę, w której złożono rezerwację. Tylko ta apteka będzie posiadała klucz niezbędny do odszyfrowania danych. Dane osobowe przetwarzane przez KAMOSFT S.A. przetwarzane w zbiorze doraźnym oraz zostają usunięte po zakończeniu realizacji zamówienia.

Każdy użytkownik, którego dane osobowe są przetwarzane, ma prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania, informacji o celu, zakresie i sposobie przetwarzania danych osobowych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych.

III. Dostęp do uprawnień na urządzeniu mobilnym

Aplikacja mobilna KtoMaLek może uzyskać dostęp do następujących uprawnień na urządzeniu mobilnym:

1) Informacji o położeniu w celu zlokalizowania najbliższych aptek, w których możliwa jest rezerwacja leków i innych produktów.

2) aparatu fotograficznego, na potrzeby skanowania kodu QR w celach wczytania dokonanej rezerwacji leków i innych produktów.

Uprawnienia aplikacji mobilnej użytkownik może wyłączyć lub odwołać przez zmianę ustawień systemowych na urządzeniu lub odinstalowanie aplikacji.

IV. Kontakt

W przypadku pytań użytkowników dotyczących stosowanej Polityki Prywatności, a także skorzystania z uprawnień, o których mowa w pkt II, prosimy o kontakt na adres wskazany powyżej lub pocztą elektroniczną na adres: pomoc@ktomalek.pl.

V. Postanowienia końcowe

KAMSOFT S.A. zastrzega sobie prawo do zmian w treści niniejszej Polityki Prywatności w sytuacji zmian w przepisach prawa polskiego lub wdrażania nowych rozwiązaniach technologiczno-informatycznych.