POLITYKA PRYWATNOŚCI APLIKACJI MOBILNEJ

VisiMed

 

Wydana w dniu 6.03.2017 r. przez:

Nazwa

KAMSOFT Spółka Akcyjna

Nr NIP

9542685559

Adres

40-235 Katowice, ul. 1 Maja 133

REGON

241371988

Organ Rejestracyjny

Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy KRS

Numer KRS

0000345075

Reprezentacja I

Zygmunt Kamiński – reprezentacja 1-osobowa

Stanowisko

Prezes Zarządu

Reprezentacja II

Grzegorz Mródź – reprezentacja 1-osobowa

Stanowisko

Wiceprezes Zarządu

Kapitał zakładowy

52 600 000.00 zł

Stan opłaty

Opłacony w całości


I. Informacje ogólne

Producentem aplikacji mobilnej VisiMed jest KAMSOFT S.A. z siedzibą w Katowicach, szczegółowe dane powyżej.

W trosce o bezpieczeństwo danych użytkowników aplikacji mobilnej VisiMed KAMSOFT S.A. opracowała niniejszą Politykę prywatności, która określa zasady dotyczące sposobu gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania danych użytkowników.

Proces bezpieczeństwa informacji został w KAMSOFT S.A. zbudowany i certyfikowany w oparciu o wymagania normy ISO 27001:2013 oraz uzupełniony o wymagania prawa polskiego regulującego proces przetwarzania i ochrony danych osobowych i medycznych, w tym w szczególności ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych oraz rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych.

II. Dane osobowe

W celu korzystania z aplikacji mobilnej VisiMed może być konieczne podanie danych osobowych użytkownika, przy czym dane osobowe nie są gromadzone przez KAMSOFT S.A. a przechowywane wyłącznie na urządzeniu mobilnym użytkownika w postaci wizytówki.

KAMSOFT S.A. wyłącznie na wyraźne polecenie użytkownika może przesłać dane użytkownika zapisane w wizytówce innemu podmiotowi np. placówce medycznej w celu zarejestrowania wizyty. Dane te są szyfrowane w sposób uniemożliwiający ich odczytanie zarówno przez KAMSOFT S.A. jak i podmioty trzecie (inne niż podmiot wskazany przez użytkownika).

III. Dostęp do uprawnień na urządzeniu mobilnym

Aplikacja mobilna VisiMed może uzyskać dostęp do następujących uprawnień na urządzeniu mobilnym:
1) aparatu fotograficznego, na potrzeby skanowania kodu QR w celach potwierdzania obecności użytkownika w danym miejscu (np. w placówce medycznej), wczytywania dokonanych rezerwacji oraz wczytania karty.
2) kalendarza w celach zapisania zarejestrowanej wizyty lekarskiej lub innych podobnych zdarzeń.
Uprawnienia aplikacji mobilnej użytkownik może wyłączyć lub odwołać przez zmianę ustawień systemowych na urządzeniu lub odinstalowanie aplikacji.

Aplikacja mobilna VisiMed dla systemu iOS i telefonów 5s lub nowszych, pozwala na korzystanie z technologii Touch ID służącej do sprawdzania tożsamość użytkownika na podstawie jego linii papilarnych. Technologia Touch ID ułatwia logowanie się do aplikacji. Całość danych biometrycznych znajduje się po stronie dostawcy urządzenia (Apple). KAMSOFT S.A. nie przechowuje żadnych danych biometrycznych.

IV. Kontakt

W przypadku pytań użytkowników dotyczących stosowanej Polityki Prywatności, prosimy o kontakt na adres wskazany powyżej lub pocztą elektroniczną na adres: pomoc@osoz.pl.

V. Postanowienia końcowe

KAMSOFT S.A. zastrzega sobie prawo do zmian w treści niniejszej Polityki Prywatności w sytuacji zmian w przepisach prawa polskiego lub wdrażania nowych rozwiązaniach technologiczno-informatycznych.