10.05.2018

ISO 9001: 2015

tytuł nadany przez: SGS United Kingdom Ltd., opis certyfikatu: certyfikat potwierdzający zgodność systemu zarządzania jakością w KAMSOFT S.A. z normą ISO 9001: 2015

27.04.2018

ISO 27001:2013

tytuł nadany przez: SGS United Kingdom Ltd., opis certyfikatu: certyfikat potwierdzający zgodność systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji w KAMSOFT S.A. z normą ISO 27001:2013

1.02.2015

Kamsoft S.A. w gronie firm wyróżnionych przez PULS BIZNESUMedal Naczelnej Izby Aptekarskiej

27.10.2016

Medal w dowód uznania 25 lat pracy dla dr inż. Zygmunta Kamińskiego

Naczelna Izba Aptekarska odznaczyła 22.10.2016 w dowód uznania 25 lat pracy dr inż. Zygmunta Kamińskiego pamiątkowym medalem.

Medal Naczelnej Izby AptekarskiejMedal Naczelnej Izby Aptekarskiej

20.05.2016

INNOWATOR 2016

tytuł nadany przez: Kapituła konkursowa pracowników naukowych wyższych uczelni organizujących nw. konferencję, opis certyfikatu: wyróżnienie przyznane w ramach III Międzynarodowej Konferencji Naukowej „Innowacje i przedsiębiorczość. Teoria i praktyka” za wkład w zakresie specjalistycznych rozwiązań informatycznych dedykowanych sektorowi medycyny oraz farmacji

<!–

4.10.2016

ISO 27001:2013

tytuł nadany przez: SGS United Kingdom Ltd., opis certyfikatu: certyfikat potwierdzający zgodność systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji w KAMSOFT S.A. z normą ISO 27001:2013

26.03.2015

ISO 9001: 2008

tytuł nadany przez: SGS United Kingdom Ltd., opis certyfikatu: certyfikat potwierdzający zgodność systemu zarządzania jakością w KAMSOFT S.A. z normą ISO 9001: 2008

Human Cloud

tytuł nadany przez: Rada i Zarząd Klastra Technologii Human Cloud, opis certyfikatu: Certyfikat przystąpienia do Klastra Technologii Human Cloud

14.03.2012

Złoty Medal Międzynarodowych Targów Poznańskich

tytuł nadany przez: Sąd Konkursowy Międzynarodowych Targów Sprzętu i Wyposażenia Medycznego SALMED 2012, opis certyfikatu: nagroda za Indywidualne Konto Zdrowotne w ramach Ogólnopolskiego Systemu Ochrony Zdrowia jako profesjonalne rozwiązanie dla rynku ochrony zdrowia

26.05.2010

Złoty Skalpel 2010

tytuł nadany przez: Puls Medycyny, opis certyfikatu: wyróżnienie w kategorii rozwiązania telemedyczne za projekt Ogólnopolskiego Systemu Ochrony Zdrowia – OSOZ

02.12.2010

Karta dla Polski na 2010 rok

tytuł nadany przez: Medien Service, opis certyfikatu: nagroda w konkursie organizowanym podczas Konferencji Central European Electronic Card za System Obsługi Karty Pacjenta – Procesorowej Biometrycznej

24.05.2010

Śląski Oskar 2010

tytuł nadany przez: Uniwersytet Śląski i Wydawnictwo Goniec Górnośląski, opis certyfikatu: nagroda za szczególne wyróżnianie się zasługami na rzecz ekonomicznego i kulturalnego rozwoju regionu śląskiego

Medal Naczelnej Izby Aptekarskiej

22.10.2009

Technologia innowacyjna

tytuł nadany przez: Politechnika Warszawska Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych Instytut Systemów Elektronicznych, opis certyfikatu: uznanie systemu opartego na technologii OSOZ za technologię innowacyjną

02.11.2009

Innowacyjna usługa

tytuł nadany przez: Fundacja Innowacji i Rozwoju, opis certyfikatu: tytuł nadany w konkursie „Krajowi Liderzy Innowacji” w edycji regionalnej województwa śląskiego w 2008 r. i 2009 r. za Indywidualne Konto Zdrowotne w ramach Ogólnopolskiego Systemu Ochrony Zdrowia OSOZ uznane jako przedsięwzięcie o charakterze rozwojowym i innowacyjnym

Nominacja do tytułu Lider Roku 2008 w Ochronie Zdrowia

działalność edukacyjno-szkoleniowa za portal internetowy www.osoz.pl z obsługą indywidualnych kont zdrowotnych – tytuł nadany przez: Termedia Sp. z o.o. Wydawnictwa Medyczne i Specjalistyczne, opis certyfikatu: udział w konkursie „Sukces Roku 2008 w Ochronie Zdrowia – Liderzy Medycyny”

Nominacja do tytułu Lider Roku 2008 w Ochronie Zdrowia

zdrowie publiczne za Ogólnopolski System Ochrony Zdrowia OSOZ – tytuł nadany przez: Termedia Sp. z o.o. Wydawnictwa Medyczne i Specjalistyczne, opis certyfikatu: udział w konkursie „Sukces Roku 2008 w Ochronie Zdrowia – Liderzy Medycyny”

Złoty Laur Klienta 2009

w kategorii „Oprogramowanie dla jednostek służby zdrowia” – tytuł nadany przez: Grupa Media Forum, opis certyfikatu: pierwsze miejsce w największym programie konsumenckim w Polsce potwierdzające dobrą opinię klientów o KAMSOFT i oprogramowaniach dla służby zdrowia produkcji KAMSOFT

Innowator Śląska 2008

tytuł nadany przez: Górnośląska Agencja Przekształceń Przedsiębiorstw S.A. , opis certyfikatu: nominacja Regionalnego Centrum Innowacji i Transferu Technologii za koncepcję Ogólnopolskiego Systemu Ochrony Zdrowia

Medal Naczelnej Izby Aptekarskiej

Gazela Biznesu

tytuł nadany przez: Dziennik „Puls Biznesu”, opis certyfikatu: przynależność do elitarnego klubu Gazel Biznesu, grona najdynamiczniej rozwijających się firm od 2007 r.

–>