Background Image

Zachęcamy do zapoznania się z materiałem wideo dotyczącym wdrożenia oraz realizacji Opieki Koordynowanej w placówkach POZ. A w nim:
00:00 wstęp
0:53 5 kroków do skutecznego wdrożenia OK
1:33 Przygotowanie do OK
2:33 Przepisy prawne regulujące OK
3:41 UMOWA Z NFZ
4:02 Budżet powierzony
6:04 Złożenie wniosku do NFZ
7:44 WDROŻENIE I REALIZACJA OK
14:12 Wyodrębnienie grup pacjentów do OK
17:46 Wyłonienie Pacjentów do OK za pomocą systemu medycznego KS-PPS (fragment szkolenia z dnia 26.05.2023 r.)
22:10 Scenariusze ścieżek dla wyodrębnionych grup pacjentów w ramach OK
22:44 Rola koordynatora
24:48 PRACA W SYSTEMIE IT
26:21 Grupy dyspanseryjne w systemie medycznym SERUM (fragment nagrania ze szkolenia z maja 2022 r.)
28:27 Przygotowanie terminarza w systemie IT z oznaczeniem pacjenta objętego OK
28:35 – 29:19 Oznaczenie Pacjenta objętego OK w terminarzu systemu medycznego KS-SOMED (fragment szkolenia z dnia 25.05.2023 r. )
29:20 – Indywidualny Plan Opieki Medycznej (IPOM)
32:07 Tworzenie IPOM w programie medycznym SERUM (fragment szkolenia z dnia 30.03.2023 r.)
33:30 Indywidualny Plan Opieki Medycznej (IPOM) cd.
34:47 Wystawienie IPOM w systemie KS-SOMED (fragment szkolenia z dnia 29.03.2023 r.)
41:59 Rozliczenie budżetu powierzonego
44:07 Weryfikacja stanu realizacji umowy w systemie KS-SOMED (fragment szkolenia z dnia 29.03.2023 r.)
45:43 Tworzenie harmonogramu IPOM w systemie KS-SOMED (fragment szkolenia z dnia 29.03.2023 r.)
52:16 Narzędzie wspierające pracę koordynatora OK, aplikacja mobilna dla pacjentów VisiMed
53:30 Wskazówki dla placówek POZ, które chcą realizować OK.

Zachęcamy do pobrania raportu „Opieka koordynowana w POZ”
Podstawy prawne regulujące OK:

  • Zarządzenie Prezesa NFZ NR 124/2022/DSOZ: https://baw.nfz.gov.pl/NFZ/document/1475/Zarz%C4%85dzenie-124_2022_DSOZ
  • Rozporządzenie MZ z dnia 15 września 2022 r.: https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20220001965/O/D20221965.pdf
  • Zarządzenie Prezesa NFZ z dnia 5 lipca 2023 r.: https://baw.nfz.gov.pl/NFZ/document/1909/

Niniejszy materiał zawiera treści informacyjne i promocyjne dotyczące wyłącznie produktów oferowanych przez KAMSOFT S.A. i przeznaczony jest tylko dla użytkowników systemów informatycznych, których producentem jest KAMSOFT S.A. Jedynym celem materiału jest zapoznanie użytkowników z funkcjonalnością nowych produktów oferowanych przez KAMSOFT S.A. W prezentacji użyto danych testowych zastępujących dane osobowe.

Zajmujesz się procesem wystawiania i przetwarzania faktur, jesteś księgowym, szukasz wiedzy na temat nowych wymogów stawianych przez Ministerstwo Finansów w zakresie Krajowego Systemu e-Faktur?

Zapisz się na bezpłatne szkolenie on-line, które przybliży procesy związane z wejściem w życie Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF). Szkolenie to ma pomóc zrozumieć, jak obsłużyć faktury ustrukturyzowane w systemach KAMSOFT oraz odpowiedzieć na wszelkie pytania dotyczące KSeF.

Szkolenie jest bezpłatne i będzie odbywać się on-line. Aby wziąć udział w wydarzeniu należy się zarejestrować wypełniając formularz rejestracyjny na stronie www.osoz.pl/ksef

Harmonogram:

  • 9.09.2023 r. godz.10.00 – Faktura ustrukturyzowana w aptekach i sieciach aptek.
  • 26.09.2023 r. godz.10.00 – Faktura ustrukturyzowana w hurtowniach farmaceutycznych.
  • 03.10.2023 r. godz.10.00 – Faktura ustrukturyzowana w przychodniach i szpitalach.

Zapisz się już dziś i weź udział w wybranym przez Ciebie szkoleniu! Szczegóły na: https://www.osoz.pl/ksefKamsoft

Skorzystaj z narzędzi planowania, organizacji codziennej pracy personelu, tworzenia elektronicznej dokumentacji medycznej i sprawozdawczej, przy zachowaniu najwyższego poziomu bezpieczeństwa i poufności przetwarzanych informacji.

Kamsoft

Na bazie wieloletniego doświadczenia i znajomości rynku farmaceutycznego, powstały cenione od lat systemy dla producentów, hurtowni, dystrybutorów, sieci aptek oraz aptek zapewniające bezpieczeństwo i stabilność pracy.

Kamsoft

Nowe koncepcje i rozwiązania e-Zdrowia przywracają pacjentowi centralną rolę w systemie. Bezpieczne technologie otwierają dostęp do wiedzy, wzmacniają zaangażowanie w profilaktyce i ułatwiają leczenie, stanowiąc klucz do personalizacji opieki.

Kamsoft

W ścisłej współpracy z diagnostami laboratoryjnymi powstały wysokiej klasy systemy zintegrowane z urządzeniami laboratoryjnymi i skomunikowane z otoczeniem zewnętrznym, zapewniające bezpieczny i błyskawiczny przepływ informacji.

Kamsoft

W efekcie wnikliwej analizy potrzeb przedsiębiorstw dystrybucyjnych powstał wachlarz praktycznych narzędzi IT wspierających obrót towarem, zarządzanie finansami, kadrami i relacjami zewnętrznymi, raportowanie i wymianę danych.

Kamsoft

Powszechne wykorzystywanie naszych systemów aptecznych, medycznych a także rozwiązań dla pacjentów, pozwala nam zaoferować szereg unikalnych rozwiązań dla producentów farmaceutycznych, znacząco podnoszących efektywność współpracy z szeroko pojętym rynkiem ochrony zdrowia.