KS-HWW

SYSTEM WSPOMAGAJĄCY ZARZĄDZANIE HURTOWNIĄ WETERYNARYJNĄ
NR KAT. 2232PI05.00
Screenshot
Kamsoft
Kamsoft
Kamsoft
Kamsoft

Innowacyjne rozwiązania

Produkt informatyczny KS-HWW został zbudowany w oparciu o najnowocześniejsze technologie informatyczne oraz jedną z najbezpieczniejszych baz danych. System wyróżnia się szeregiem przyjaznych użytkownikowi rozwiązań z zakresu obsługi oprogramowania. Produkt informatyczny KS-HWW wspiera procesy biznesowe takie jak:

  • zamówienia do dostawców towarów,
  • przyjęcie dostawy i magazynowanie towaru,
  • wycena dostawy towaru i przecena,
  • zamówienia od odbiorców oraz wydanie towaru,
  • działania handlowe takie jak przetargi, promocje, kontrakty handlowe,
  • reklamacje do dostawców oraz od odbiorców,
  • raportowanie i controlling.

Produkt informatyczny KS-HWW może współpracować z systemami wytworzonymi przez innych producentów, w szczególności z systemami produkcyjnymi lub z systemami zarządzającymi przenośnikami taśmowymi.

Przewaga systemu

Produkt informatyczny KS-HWW to najnowsza generacja z serii systemów klasy ERP wspomagających pracę jedno lub wielooddziałowych hurtowni weterynaryjnych oraz przedsiębiorstw o charakterze dystrybucyjnym. Produkt informatyczny KS-HWW spełnia wymagania prawa farmaceutycznego i gospodarczego oraz jest na bieżąco dostosowywany do aktualnych norm prawnych. Produkt jest efektem wieloletniego rozwoju wynikającego z doświadczenia na rynku farmaceutycznym i jest na bieżąco rozwijany zgodnie z uznanymi metodykami rozwoju oprogramowania dla tego sektora rynku. Produkt informatyczny KS-HWW jest zintegrowany z innymi produktami informatycznymi autorstwa KAMSOFT, wymiana danych pomiędzy tymi systemami odbywa się w sposób automatyczny i nigdy nie zachodzi konieczność dwukrotnego wprowadzania tych samych informacji, ułatwiając w ten sposób pracę jednostek organizacyjnych przedsiębiorstwa i eliminując pomyłki.

Korzyści wdrożenia

Decydując się na system informatyczny dla hurtowni weterynaryjnej warto wybrać takie rozwiązanie, które już dziś i w przyszłości wyprzedzało będzie aktualne standardy. KS-HWW to połączenie wysokiej jakości systemu informatycznego oraz profesjonalnego procesu wdrożenia, będącego warunkiem sukcesu inwestycji informatycznej. Zastosowanie najnowszych rozwiązań bazodanowych oraz wykorzystanie nowoczesnych narzędzi projektowych i programistycznych sprawia, że KS-HWW jest nowoczesnym produktem informatycznym, który w kompletny sposób zaspokaja potrzeby zarówno średnich, jak i dużych firm zajmujących się hurtową dystrybucją towarów. Szybki rozwój rynku, zmiany w prawie i rosnące wymagania odbiorców powodują, że przedsiębiorca stale musi wprowadzać innowacje i doskonalić swoje metody działania – KS-HWW będąc dynamicznie rozwijanym i dopasowanym do potrzeb przedsiębiorstwa rozwiązaniem informatycznym wspomaga przedsiębiorstwo w osiąganiu tych celów.