KS-NBD

NAWIGATOR BAZ DANYCH
NR KAT. 2231PI01.00
Screenshot
Kamsoft
Kamsoft
Kamsoft
Kamsoft

Innowacyjne rozwiązania

Produkt informatyczny KS-NBD jest odpowiedzią na potrzebę zaawansowanej interakcji z bazami opartymi na standardzie SQL, a w szczególności z bazą Oracle. Jest wygodnym narzędziem nie tylko dla projektantów baz, programistów, ale również dla administratorów DBA.

Produkt informatyczny KS-NBD stanowi efektywne narzędzie wyposażone w intuicyjny interfejs graficzny, przyspieszające i ułatwiające tworzenie zapytań SQL, kodu PL/SQL oraz upraszczające zadania związane z administracją bazą. Wykorzystanie standardowego interfejsu BDE pozwala pracować jednocześnie z wieloma różnymi bazami, oprócz Oracle’a KS-NBD współpracuje z takimi systemami zarządzania baz danych jak Interbase, MSSQL, Paradox i DBase. Poprzez ODBC możliwy jest dostęp do innych źródeł danych np. NDS, Access itd. Kolorowe oznaczanie składni, podpowiadanie miejsca błędu, barwne i wielozakładkowe listy wyników oraz szeroki wachlarz innych funkcji znacząco przyspieszają budowanie zapytań i przeglądnie zawartości tablic. Rozbudowane menu opcji pozwala w sposób elastyczny dostosować środowisko do potrzeb użytkownika.

Przewaga systemu

Zintegrowane środowisko produktu informatycznego KS-NBD zawiera szereg funkcjonalnych modułów takich jak:

 • zaawansowany edytor SQL,
 • wielozakładkowa tabela wyników zapytań,
 • przeglądarka obiektów bazy danych (tabele, widoki, synonimy, sekwencje, procedury, funkcje, pakiety, wyzwalacze, obiekty JAVA i inne),
 • edytor źródeł PL/SQL w tym procedur, funkcji i pakietów oraz wyzwalaczy (triggery),
 • edytor źródeł JAVA w tym przegląd klas i zasobów,
 • kreatory tablic, sekwencji, DBLink-ów i inne,
 • moduł DBA dla bazy Oracle: przegląd sesji, odwołań do obiektów, bieżących zapytań i blokad obiektów,
 • edytor makr znacznie ułatwiających pracę w środowisku SQL,
 • wyszukiwarka obiektów z funkcjonalnym filtrem,
 • prosty interfejs do przenoszenia wyników zapytań np. do Excela.

Korzyści wdrożenia

KS-NBD to profesjonalne i perfekcyjnie dopracowane narzędzie dla działów wsparcia informatycznego. Narzędzia zaplecza technicznego stanowią element decydujący o sprawnym funkcjonowaniu infrastruktury przedsiębiorstwa, a KS-NBD należy do najlepszych w swojej dziedzinie.
Do podstawowych cech i funkcjonalności KS-NBD należą:

 • szybka i łatwa instalacja,
 • obsługa wielu baz danych,
 • zaawansowany edytor SQL,
 • przeglądarka obiektów baz danych,
 • edytor źródeł PL/SQL w tym procedur, funkcji i pakietów oraz wyzwalaczy,
 • kreatory tablic, sekwencji, DBLink-ów i innych,
 • wyszukiwarka obiektów z funkcjonalnym filtrem,
 • obsługa wielu zakładek wyników zapytań.