KS-SODYS

ZINTEGROWANY SYSTEM ZARZĄDZANIA DYSTRYBUCJĄ
NR KAT. 2232PI06.00
Screenshot
Kamsoft
Kamsoft
Kamsoft
Kamsoft

Innowacyjne rozwiązania

Produkt KS-SODYS to kilkanaście w pełni zintegrowanych ze sobą Produktów stanowiących nowoczesne rozwiązanie informatyczne opracowane dla przedsiębiorstw działających w branży dystrybucyjnej ze szczególnym uwzględnieniem branży spożywczej.

KS-SODYS jest perfekcyjnie dopracowanym technologicznie narzędziem z bogatą funkcjonalnością pozwalającą na wspomaganie procesów biznesowych na kluczowych płaszczyznach organizacji i zarządzania: magazynowanie, zarządzanie zapasami, dystrybucja, logistyka dostaw, konfekcjonowanie, ewidencja środków majątkowych, finanse i księgowość, analiza kosztów, wielokryterialna analiza danych, zarządzanie zasobami ludzkimi, zarządzanie relacjami z klientem, organizacja pracy i delegowanie uprawnień, planowanie oraz budżetowanie, itp.

KS-SODYS został stworzony, aby zwiększyć skuteczność działania przedsiębiorstw z branży spożywczej na coraz bardziej konkurencyjnym i wymagającym rynku. Spełnia wszystkie warunki najlepszych praktyk informatyzacji:

 • jedna z najszerszych na rynku funkcjonalności,
 • autorska technologia wdrożenia rozwiązań informatycznych oraz unikalne know-how,
 • elastyczność wynikająca z modułowej budowy kompatybilnych podsystemów,
 • rozwiązania dedykowane dla branży spożywczej,
 • ogromne doświadczenie firmy KAMSOFT na rynku systemów wspomagających procesy handlowe.

Przewaga systemu

Elementy Produktu KS-SODYS mogą funkcjonować odrębnie jako elementy systemu skomputeryzowanego przedsiębiorstwa, mogą zostać połączone z już istniejącymi elementami lub je zastąpić. Prawdziwą siłę stanowi integracja poszczególnych elementów, które w ten sposób efektywniej mogą wspierać procesy realizowane przez jednostki organizacyjne przedsiębiorstwa.

Do najważniejszych modułów tworzących produkt KS-SODYS należą:

 • KS-HOW – system informatyczny do obsługi hurtowni,
 • KS-FKW – system finansowo księgowy,
 • KS-ESM – system ewidencji środków majątkowych,
 • KS-ZZL – system zarzadzania zasobami ludzkimi,
 • KS-RAP (WWW) – system raportowy umożliwiający wykonywanie i automatyczną dystrybucję raportów,
 • KS-CRM – system do zarzadzania relacjami z klientami,
 • KS-EDE – system do ewidencji dokumentów elektronicznych,
 • KS-SEW – serwer elektronicznej wymiany danych z odbiorcami i dostawcami,
 • KS-STI – system transakcji internetowych.

Korzyści wdrożenia

Kompleksowe wsparcie funkcjonowania przedsiębiorstwa systemem informatycznym o spójnym modelu działania i posiadającym zintegrowane elementy, co ułatwia przepływ informacji i usprawnia wykorzystanie technik komputerowych do zarządzania przedsiębiorstwem.

Głównym celem Zintegrowanego Systemu Zarządzania KS-SODYS jest wspomaganie procesów dystrybucyjnych, organizacyjnych, produkcyjnych i zarządczych. Ponieważ każdy z kilkunastu modułów KS-SODYS może funkcjonować jako odrębny system oraz lub zostać dołączony do już istniejącej struktury, oprócz szerokiej funkcjonalności daje to efekt elastyczności w procesie doboru narzędzia do zamierzonego użycia oraz samego procesu wdrożenia.

Produkt KS-SODYS kompleksowo utrzymywany jest w zgodności z prawem gospodarczym i finansowym. Wszystkie produkty dostarczane przez KAMSOFT spełniają wymagania norm polskich oraz europejskich, projektowane są zgodnie z aktualnymi trendami na rynku, wymaganiami klientów oraz standardami technologicznymi. Produkt wyposażony jest w najnowsze standardy elektronicznej wymiany danych, co znacząco ułatwia współpracę z kontrahentami.