KS-SOLAB

ZINTEGROWANY SYSTEM WSPOMAGANIA ZARZĄDZANIA LABORATORIUM
NR KAT. 2162PI02.00
Screenshot

Innowacyjne rozwiązania

KS-SOLAB oznacza kompleksową informatyzację laboratorium: począwszy od momentu przyjęcia zlecenia na wykonanie badań, przez procesy pre-analityczne i analityczne aż do zatwierdzania wyników, wydania ich pacjentowi i rozliczenie finansowe. Elastyczność systemu pod względem konfiguracyjnym pozwala na jego daleko posuniętą indywidualizację i dostosowanie do przyjętych rozwiązań organizacyjnych. Można wręcz powiedzieć, iż system jest „szyty na miarę”. System wspiera też prace banku krwi.

KS-SOLAB stworzony w oparciu o kilkuletnie doświadczenia w rozwoju oprogramowania dla jednostek laboratoryjnych. To efekt intensywnych prac projektowych, konsultacji z pracownikami laboratoriów oraz testów użytkowych. O KS-SOLAB można powiedzieć, że jest to system unikalny – nigdy dotychczas nie scalono tak szerokich możliwości w jednym systemie informatycznym. Zadbaliśmy również o to, aby nowoczesne rozwiązania technologiczne były przyjazne dla użytkowników. Gwarancją wysokich walorów użytkowych jest fakt, że jest to system od podstaw tworzony w oparciu o krajową specyfikę organizacji pracy laboratoriów.

Przewaga systemu

System KS-SOLAB jest oprogramowaniem zintegrowanym, co oznacza wspomaganie kluczowych etapów realizacji badania. Elementem silnie wyróżniającym system na rynku jest kompatybilność z dowolnym oprogramowaniem. Wysokie walory funkcjonalne oraz innowacyjność zastosowanych rozwiązań zostały nagrodzone podczas Międzynarodowych Targów Analityki i Technik Pomiarowych EuroLab (nagroda główna w kategorii „Wyposażenie laboratorium”). Po kilku latach od tego wyróżnienia KS-SOLAB to system bardzo dobrze sprawdzający się w polskich realiach rynku usług laboratoryjnych.

Dzięki zastosowaniu nowoczesnych technik identyfikacji materiałów badanych i druków skierowań możliwa jest redukcja czasochłonnej fazy pre- i postanalitycznej do niezbędnego minimum. Wymiernym efektem wdrożenia systemu będzie podniesienie standardów obsługi pacjentów oraz czynne monitorowanie jakości wykonywanych badań i kosztów z nimi związanych, a co za tym idzie sprawne i precyzyjne kierowanie jednostką.

Korzyści wdrożenia

  Kluczowe korzyści wdrożenia systemu KS-SOLAB to:
 • Automatyzacja wykonywania badań (system posiada możliwość współpracy z aparaturą diagnostyczną),
 • Kodowanie zleceń oraz materiału badanego,
 • Kontrola jakości (prowadzenie wszystkich wymaganych kart kontrolnych),
 • Komunikacja z otoczeniem – możliwość przesyłania wyników badań do kontrahentów drogą elektroniczną,
 • Generowanie pełnej dokumentacji laboratoryjnej,
 • Kompleksowa obsługa wszystkich pracowni badań: analityka, mikrobiologia, serologia,
 • Bezpieczeństwo danych dzięki sprawdzonej bazie danych,
 • Prowadzenie magazynu – ewidencja materiałów zgodnie ze standardami w tym zakresie,
 • Kontrola procesu walidacji wyników – system samodzielnie wskazuje interpretację wyniku badania, wyświetla informacje o wartościach referencyjnych, pozwala na porównanie ich z wartościami historycznymi (funkcja delta-check)