KZP

KARTA ZDROWIA PACJENTA
NR KAT. 8320PI04.23
Screenshot
Kamsoft
Kamsoft
Kamsoft
Kamsoft

INNOWACYJNE ROZWIĄZANIA

Karta Zdrowia Pacjenta pełni funkcję indywidualnego identyfikatora pacjenta w Otwartym Systemie Ochrony Zdrowia. W ramach OSOZ pacjenci mają możliwość posiadania Indywidualnych Kont Zdrowotnych, na których gromadzą on-line historię zdrowia. Karta Zdrowia Pacjenta jest swoistym kluczem do konta. Zapewnia przede wszystkim autoryzowane udostępnianie danych w placówkach medycznych oraz pozwala na automatycznie gromadzenie informacji o zdrowiu z placówek opieki zdrowotnej współpracujących w ramach projektu OSOZ.

W systemie OSOZ funkcjonują dwa rodzaje kart – zwykła plastikowa posiadająca numer zapisany w kodzie kreskowym oraz zaawansowana technologicznie procesorowa karta biometryczna, która poza numerem posiada procesor pozwalający na rozbudowę funkcjonalności karty o dodatkowe możliwości, m.in. weryfikację biometryczną na podstawie zapisanego w karcie obrazu odcisku palca.

Oprócz zaawansowanej funkcji identyfikacji biometrycznej właściciela konta zdrowotnego oraz autoryzacji wizyty lekarskiej karta procesorowa daje możliwość przechowywania danych.

PRZEWAGA SYSTEMU

Dzięki przypisaniu numeru Karty Zdrowia Pacjenta do kartoteki pacjenta w systemie medycznym, lekarz ma możliwość dostępu do zgromadzonej na koncie pacjenta historii leczenia, bezpośrednio z poziomu oprogramowania medycznego, z którego korzysta w trakcie codziennej pracy (opcja wbudowana w oprogramowanie zintegrowane z OSOZ).

Przypisanie numeru karty do kartoteki pacjenta w placówce medycznej oraz w aptece pozwala na automatyczną kontrolę interakcji i uczuleń w oparciu o dane zapisane na Indywidualnym Koncie Zdrowotnym.

KORZYŚCI WDROŻENIA

  • Autoryzowany dostęp lekarza do historii zdrowia zgromadzonej on-line na Indywidualnym Koncie Zdrowotnym
  • Automatyczne gromadzenie historii zdrowia z podmiotów współpracujących z OSOZ
  • Rejestracja on-line do lekarza współpracującego z OSOZ wraz z możliwością gromadzenia na Koncie historii rezerwowanych wizyt lekarskich
  • Rezerwacja leków on-line w aptece współpracującej z OSOZ wraz z możliwością gromadzenia na Koncie historii zakupionych leków
  • Automatyczna kontrola interakcji i uczuleń w placówkach medycznych podczas ordynacji leków oraz w aptekach podczas sprzedaży leków
  • Szybka i jednoznaczna identyfikacja pacjenta w kartotece w placówce medycznej
  • Autoryzacja udzielonych świadczeń zdrowotnych przez pacjenta.