OSOZ-LARSON

WYNIKI BADAŃ ON-LINE
NR KAT. 8320PI04.12
Screenshot
Kamsoft
Kamsoft
Kamsoft
Kamsoft

Innowacyjne rozwiązania

Wyniki badań on-line to rozwiązanie zapewniające sprawny przepływ informacji pomiędzy placówką medyczną a laboratorium. Zlecone przez lekarza badania są automatycznie przesyłane do laboratorium, a po ich realizacji i zatwierdzeniu są zapisywane w kartotece pacjenta. Automatyczny obieg informacji sprawia, że wyników badań nie trzeba wprowadzać ręcznie, dzięki czemu zostaje wyeliminowane ryzyko pomyłki.

Automatyczne wysyłanie zleceń i odbiór wyników badań dostępne jest dla podmiotów za pośrednictwem platformy Otwartego Systemu Ochrony Zdrowia.

Przewaga systemu

W ramach rozwiązania placówka medyczna może udostępnić również pacjentom sprawdzanie on-line informacji o wynikach badań laboratoryjnych. Dzięki temu pacjent może mieć dostęp do wyników 24 godziny na dobę i zapoznać się z nimi, kiedy tylko znajdzie na to czas, bez konieczności osobistego zgłaszania się do placówki.

W sytuacji, gdy pacjent posiada Indywidualne Konto Zdrowotne, informacje o wynikach badań są na nim dostępne automatycznie, tuż po wysłaniu ich z laboratorium do placówki medycznej.

W przypadku, gdy pacjent nie ma Konta, dostęp do informacji o wynikach badań uzyskuje na podstawie identyfikatora skierowania otrzymanego w laboratorium. W momencie oddawania materiału do badań, pacjent otrzymuje 4 – znakowy kod skierowania oraz adres strony internetowej, na której zostaną udostępnione wyniki badań. Informacje te pacjent otrzyma również drogą elektroniczną – za pośrednictwem wiadomości SMS lub e-mail. W momencie, gdy wyniki badań są dostępne, do pacjenta wysyłane jest automatyczne powiadomienie. Automatyzacja obiegu skierowań i wyników odciąża personel rejestracji, sprawiając że pracownicy nie muszą pamiętać o wysyłce powiadomień.

Korzyści wdrożenia

  • Automatyczny obieg informacji pomiędzy placówką medyczną, laboratorium i pacjentem
  • Wyeliminowanie pomyłek związanych z ręcznym wprowadzaniem danych
  • Powiadomienia SMS i e-mail informujące pacjenta o dostępności wyników badań on-line
  • Wzmocnienie wizerunku placówki medycznej
  • Dostępność wyników w ramach Indywidualnego Konta Zdrowotnego oraz dla pacjentów bez Konta