OSOZ-RONCC

REJESTRACJA ON-LINE DLA SIECI PODMIOTÓW WSPÓŁPRACUJĄCYCH
NR KAT. 8320PI04.14
Screenshot
Kamsoft
Kamsoft
Kamsoft
Kamsoft

Innowacyjne rozwiązania

Rejestracja on-line dla sieci podmiotów współpracujących, tzw. Call Center, to rozwiązanie pozwalające na zarządzanie obsługą rezerwacji wizyt lekarskich dla zorganizowanych grup placówek medycznych. Rozwiązanie umożliwia natychmiastowe wyszukanie wolnego terminu wizyty u wybranego specjalisty oraz jego rezerwację w ramach grupy współpracujących ze sobą placówek medycznych. Usługa jest rozwinięciem Rejestracji on-line i jest dostępna dla placówek medycznych na platformie Otwartego Systemu Ochrony Zdrowia.

Przewaga systemu

Operator Call Center ma możliwość zarządzania rezerwacjami wizyt z jednego miejsca, uzyskując bezpośredni dostęp on-line do terminarzy specjalistów w wielu placówkach. Dzięki dostępowi do informacji z wielu placówek, operator może w prosty i szybki sposób wybrać termin kolejnej wizyty, najlepiej dostosowany do potrzeb pacjenta. Terminarze lekarzy udostępnione w Call Center są bezpośrednio zsynchronizowane z terminarzami dostępnymi w każdej z placówek medycznych współpracujących w sieci. Dzięki temu aktualizacja terminarzy przebiega automatycznie wraz z każdą rezerwacją naniesioną przez personel rejestracji i operatora Call Center. Pozwala to wykluczyć podwójną rezerwację, a wszystkie terminarze są zawsze zgodne i aktualne, bez dodatkowych nakładów pracy personelu rejestracji. Rejestracja on-line dla sieci podmiotów współpracujących pozwala w sprawny sposób zarządzać terminarzami wizyt lekarzy, dbając jednocześnie o zachowanie ciągłości pracy lekarza.

Korzyści wdrożenia

  • Możliwość szybkiej rezerwacji wizyty lekarskiej u wybranego specjalisty
  • Wygodna, internetowa rezerwacja wizyty lekarskiej w wybranej placówce
  • Automatyczna aktualizacja terminarzy w placówkach medycznych
  • Natychmiastowy dostęp operatora do historii rezerwacji wizyt on-line pacjenta
  • Powiadomienia e-mail do pacjenta potwierdzające termin wizyty, przypomnienia o nadchodzącym terminie wizyty