OSOZ-SMSA

POWIADOMIENIA OSOZ (SMS i VisiMed)
NR KAT. 8320PI10.00
Screenshot
Kamsoft
Kamsoft
Kamsoft
Kamsoft

Innowacyjne rozwiązania

Powiadomienia SMS (OSOZ) to usługa pozwalająca na usprawnienie kontaktów z pacjentami dzięki możliwości automatycznej wysyłki powiadomień SMS bezpośrednio z systemu aptecznego. W ramach automatycznie wysyłanych powiadomień SMS apteka może informować pacjenta o:

  • Dostępności zamówionego leku
  • Przygotowaniu do odbioru leku recepturowego
Farmaceuta ma możliwość wprowadzenia numeru telefonu komórkowego pacjenta bezpośrednio w trakcie jego obsługi – podczas wpisywania leku na listę braków lub zamawiania leku za pośrednictwem kanału KS‑EWD. Dodanie numeru telefonu komórkowego pacjenta sprawi, że gdy tylko lek znajdzie się na stanie apteki, pacjent otrzyma wiadomość o możliwości jego odbioru. Wiadomość wysyłana jest automatycznie i bez zaangażowania personelu apteki.

Powiadomienia SMS (OSOZ) mogą stanowić dopełnienie usługi OSOZ-LARSON Interakcje z Żywnością i obejmować wysyłkę wiadomości o potencjalnych interakcjach leków z pożywieniem oraz interakcjach leku z innymi lekami zażywanymi jednocześnie.

Przewaga systemu

Główną zaletą rozwiązania, oprócz niekwestionowanej integralności z systemem aptecznym i automatyzacji wysyłki SMS-ów, jest wyjątkowo proste uruchomienie. Apteka nie płaci abonamentu oraz nie dotyczą jej żadne inne kwestie techniczne. Korzystanie z powiadomień SMS na platformie OSOZ wymaga jedynie uruchomienia usługi w Serwisie Apteki oraz wpłaty zadeklarowanej kwoty przeznaczonej na wysyłkę SMS-ów. Usługę charakteryzuje brak ram czasowych przeznaczonych na wykorzystanie środków. Za pomocą konta SMS apteka monitoruje wykorzystanie środków przeznaczonych na wysyłkę SMS-ów oraz ma możliwość sprawdzenia historii zrealizowanych powiadomień.

Korzyści wdrożenia

Powiadomienia SMS (OSOZ) usprawniają obsługę pacjenta przy jednoczesnym minimalizowaniu nakładów pracy po stronie apteki, a także sprzyjają tworzeniu dobrych relacji z pacjentem.

  • Intuicyjne wprowadzanie numeru telefonu komórkowego do wysyłki powiadomień SMS bezpośrednio w trakcie obsługi pacjenta
  • Automatyczna wysyłka powiadomień do pacjenta wraz z dostępnością produktu na magazynie
  • Szablony pozwalające na spersonalizowanie wiadomości SMS
  • Tworzenie przyjaznego wizerunku apteki wśród pacjentów