Wsparcie biznesowe

WDROŻENIE, SERWIS, WSPARCIE BIZNESOWE DLA RYNKU OCHRONY ZDROWIA
Screenshot
Kamsoft
Kamsoft
Kamsoft
Kamsoft

Wdrożenie

Dostawa oraz wdrożenie od najmniejszych, nierzadko kilku stanowiskowych do szerokich co do zakresu, rozległych, wielostanowiskowych rozwiązań informatycznych, budowanych w oparciu o zaawansowaną technologicznie infrastrukturę, zintegrowanych, kompleksowych, kompletnych, systemów wspierających funkcjonowanie i zarządzanie jednostką ochrony zdrowia. Poprzez wnikliwą analizę przedwdrożeniową, głęboką analizę indywidulanych i specyficznych potrzeb klienta, szczegółową parametryzację i konfigurację oraz profesjonalnie prowadzone szkolenia uzyskujemy na nie spotykanym na rynku poziomie, system informatyczny „uszyty wręcz na miarę” każdego klienta..

Serwis

Pakiet usług niezbędnych do poprawnej eksploatacji dostarczonego i wdrożonego systemu, dobieranych w zależności od potrzeb oraz posiadanych zasobów własnych klienta. Od zabezpieczenia poprawnego funkcjonowania infrastruktury sprzętowej, poprawną obsługę wszystkich procesów realizowanych przez system do komunikacji z systemami instytucji zewnętrznych. Wsparcie może obejmować w szczególności wszelkie prace związane z realizacją i rozliczeniem umów z NFZ:

  • pomoc w szybkim i terminowym przygotowywaniu raportów;
  • pomoc w korygowaniu błędów;
  • pomoc w zgłaszaniu wniosków dotyczących zmian do umowy
  • pomoc w obsłudze systemów NFZ (PORTAL ŚWIADCZENIODAWCY, SZOI, AP-KOLCE)
  • koordynowanie prac po stronie świadczeniodawcy związanych z nowymi systemami wdrażanymi przez NFZ

Wsparcie biznesowe

Wszelkie prace mające na celu doprowadzenie do pełnej i kompleksowej informatyzacji jednostki. Optymalizacja procesów wspieranych przez dostarczone rozwiązanie informatyczne, zaprojektowanych pod kątem wytwarzania informacji, wskaźników oraz parametrów niezbędnych w podejmowaniu decyzji biznesowych oraz zarządczych. Relacje z klientem realizowane poprzez funkcję Opiekuna klienta – koordynującego wszystkimi procesami realizowanymi i występującymi pomiędzy konsultantami a odpowiednimi zasobami klienta, są gwarancją poprawnego przebiegu prac, dają poczucie komfortu ich realizacji oraz bezpieczeństwa co do jakości.
Kamsoft