RODO

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

Grupa kapitałowa KAMSOFT od lat buduje rozwiązania IT dedykowane rynkowi ochrony zdrowia, dokładając jednocześnie wszelkich starań, aby przetwarzanie Państwa danych osobowych było zgodne z obowiązującymi przepisami prawa. W związku z tym chcielibyśmy zapoznać Państwa z informacjami, dotyczącymi przetwarzania danych osobowych przez spółkę KAMSOFT S.A. oraz podmioty grupy kapitałowej KAMSOFT.

Klauzula informacyjna KAMSOFT S.A.

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, dalej”RODO”, na stronie www.kamsoft.pl/daneosobowe udostępniony został serwis informacyjny, w ramach którego KAMSOFT S.A. jako administrator danych osobowych, dalej”Administrator”, będzie publikował wszelkie istotne dla procesów przetwarzania danych osobowych informacje, w tym również informacje mające na celu spełnienie obowiązków informacyjnych określonych w art. 13 i 14 RODO. Ponadto KAMSOFT S.A. informuje, iż:

 1. Państwa dane osobowe są przetwarzane w celu:
  1. zawarcia i realizacji umowy, przez okres poprzedzający zawarcie umowy oraz przez okres realizacji umowy (o ile dotyczy). Podstawą prawną jest zawarcie i realizacja umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).
  2. marketingu bezpośredniego usług i produktów własnych jak i podmiotów trzecich, w szczególności przez cały czas trwania umowy oraz po jej zakończeniu. Podstawą prawną jest realizacja prawnie uzasadnionego interesu w postaci marketingu bezpośredniego (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
  3. realizacji obowiązków ustawowych ciążących na administratorze, wynikających w szczególności z przepisów podatkowych oraz przepisów o rachunkowości. Podstawą prawną jest wykonanie obowiązku nałożonego przepisami prawa (art. 6 ust. 1 lit. c RODO).
  4. ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed potencjalnymi roszczeniami. Podstawą prawną jest realizacja prawnie uzasadnionego interesu Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na ochronie jego praw.
 2. Państwa dane osobowe będą przetwarzane co najmniej przez czas trwania umowy, a w przypadku istnienia uzasadnionych interesów Administratora i stron trzecich przez czas potrzebny do ich realizacji, o ile wcześniej nie zostanie zgłoszony skuteczny sprzeciw.
 3. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niezbędne do zawarcia i realizacji umowy.
 1. Przewidywanymi odbiorcami Państwa danych osobowych są:
  1. inni Administratorzy przetwarzający dane osobowe we własnym imieniu:
   • podmioty z grupy kapitałowej KAMSOFT,
   • podmioty prowadzące działalność pocztową i kurierską,
   • podmioty prowadzące działalność płatniczą (banki, instytucje płatnicze),
   • podmioty współpracujące z nami przy obsłudze spraw prawnych (w zakresie w jakim stają się Administratorem),
   • wybrane podmioty rynku ochrony zdrowia.
  2. podmioty przetwarzające dane w naszym imieniu:
   • podmioty obsługujące systemy teleinformatyczne i świadczące usługi IT, m.in. firma Microsoft Corporation świadcząca wybrane usługi (w tym Office 365, Azure) na rzecz Administratora. Dane będą przetwarzane wyłącznie w strefie EOG,
   • podmioty świadczące nam usługi doradcze i audytowe,
   • podmioty świadczące usługi archiwizacji i niszczenia dokumentów.
 2. Państwa dane mogą być aktualizowane i zbierane także ze źródeł publicznych, w szczególności takich jak Centralna Ewidencja Informacji o Działalności Gospodarczej oraz Rejestr Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą.

Dotyczy wyłącznie podmiotów rynku ochrony zdrowia

Ponadto informujemy, iż w celu świadczenia usług dedykowanych rynkowi ochrony zdrowia, KAMSOFT S.A. zastrzega sobie prawo do publikacji podstawowych danych podmiotów rynku ochrony zdrowia (w szczególności nazwa, adres, dane kontaktowe) w portalach administrowanych przez KAMSOFT S.A. w szczególności w serwisach LekarzeBezKolejki.pl, KtoMaLek.pl oraz w ramach systemów informatycznych KAMSOFT S.A. Dane podmiotów będą przetwarzane w bezpośrednim związku z prowadzoną przez nich działalnością gospodarczą, w oparciu o uzasadnione interesy administratora art. 6 ust. 1 lit. f) RODO oraz będą przetwarzane przez czas niezbędny dla realizacji ww. celów, chyba że wcześniej osoba, której dane dotyczą zgłosi skuteczny sprzeciw. Odbiorcami danych podmiotów są adresaci ww. usług. W pozostałym zakresie obowiązuje powyższa Klauzula Informacyjna KAMSOFT S.A.

Komunikat grupy kapitałowej KAMSOFT

Niniejszy komunikat służy wsparciu podmiotów grupy kapitałowej KAMSOFT poprzez dostarczenie Państwu rzetelnych i kompleksowych informacji na temat procesów przetwarzania Państwa danych osobowych. W związku z tym poniżej udostępniamy Państwu listę podmiotów grupy kapitałowej KAMSOFT będących niezależnymi Administratorami Państwa danych osobowych wraz z odniesieniem do treści Obowiązków Informacyjnych tych podmiotów.

Klauzula informacyjna KAMSOFT MAZOWSZE SP. Z O.O

Administratorem danych jest KAMSOFT MAZOWSZE SP. Z O.O., 02-798 Warszawa, ul. Pod Lipą 4 lok. 3. Dodatkowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Administratora znajdą Państwo na stronie http://mazowsze.kamsoft.pl/obowiazek_informacyjny.pdf

Klauzula informacyjna KAMSOFT PODLASIE SP. Z O.O

Administratorem danych jest KAMSOFT PODLASIE SP. Z O.O., 18-300 Zambrów, Al. Wojska Polskiego 33. Dodatkowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Administratora znajdą Państwo na stronie https://www.kamsoftpodlasie.pl/obowiazek_informacyjny.html

Klauzula informacyjna KAMSOFT WARMIA SP. Z O.O

Administratorem danych jest KAMSOFT WARMIA SP. Z O.O., 10-686 Olsztyn, ul. Wilczyńskiego 25E lok. 302. Dodatkowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Administratora znajdą Państwo na stronie https://kamsoft.warmia.pl/obowiazek_informacyjny.html

Klauzula informacyjna KAMSOFT POMORZE SP. Z O.O

Administratorem danych jest KAMSOFT POMORZE SP. Z O.O., 80-381 Gdańsk, ul. Droszyńskiego 28. Dodatkowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Administratora znajdą Państwo na stronie http://pomorze.kssa.pl/obowiazek_informacyjny.pdf

Klauzula informacyjna MERIDO SP. Z O.O

Administratorem danych jest MERIDO SP. Z O.O., 35-113 Rzeszów, ul. Wita Stwosza 64. Dodatkowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Administratora znajdą Państwo na stronie www.merido.pl/obowiazekinformacyjny.html

Zwracamy się do Państwa z prośbą o przekazanie powyższej treści klauzuli informacyjnej, osobom, których dane zostały lub będą przez Państwa przekazane do grupy kapitałowej KAMSOFT, w szczególności w związku z realizowaną współpracą. Dla przykładu mogą to być dane osób kontaktowych lub dane osób koordynujących realizację umów.

Powyższa informacja ma zastosowanie jedynie, w zakresie jakim dane przetwarzane przez grupę kapitałową KAMSOFT stanowią dane osobowe, zgodnie z definicją z art. 4 ust. 1 RODO.