KS-STI

INTERNETOWY SYSTEM INFORMACJI DLA KLIENTÓW HURTOWNI
NR KAT. 2232PI08.00
Screenshot
Kamsoft
Kamsoft
Kamsoft
Kamsoft

Innowacyjne rozwiązania

Produkt informatyczny KS-STI to aplikacja internetowa, której podstawowym zadaniem jest stworzenie kanału komunikacji pomiędzy dystrybutorem a kontrahentem umożliwiającego m.in. :

  • składanie zamówień on-line,
  • składanie reklamacji,
  • dostęp do dokumentacji w formie elektronicznej,
  • dostęp do informacji o aktualnych promocjach, obowiązujących kontraktach, wystawionych dokumentach rozchodu,
  • dostęp do informacji o aktualnych rozliczeniach finansowych z hurtownią,
  • przeglądanie złożonych i jeszcze nie zrealizowanych zamówień.

Produkt informatyczny KS-STI to nowoczesny system obsługi zamówień on-line który znacząco podnosi jakość obsługi klienta oraz sprawdza się idealnie podczas składanie zamówień zarówno przez podmioty z branży farmaceutycznej, weterynaryjnej czy ogólnej.

Przewaga systemu

Główną cechą produktu informatycznego KS-STI jest możliwość bezpośredniego składania zamówienia na wybrane towary z listy asortymentowej hurtowni, możliwość przeglądania kartotek towarowych oraz kartotek BLOZ. Dodatkowo wszystkie towary objęte promocją są wyróżnione graficznie tak, aby użytkownik miał dostęp do informacji o aktualnych ofertach promocyjnych. W przypadku, kiedy zamawianego towaru nie ma na stanie, system KS-STI umożliwia złożenie zlecenia zamówienia, które powoduje automatyczne rozchodowanie zamawianego towaru do odpowiedniego odbiorcy. Produkt informatyczny KS-STI może stanowić część istniejącej już strony internetowej lub istnieje możliwość jego dowolnej rozbudowy. Budowa oparta na widokach umożliwia łatwą zmianę wyglądu aplikacji oraz dostosowanie jej do własnych potrzeb. Aplikacja może także być udostępniana poprzez urządzenia mobilne posiadające przeglądarki WWW. System automatycznie wykrywa typ urządzenia jakie łączy się z nim i wysyła odpowiednio sformatowane strony.

Korzyści wdrożenia

KS-STI to połączenie wysokiej jakości systemu informatycznego oraz profesjonalnego procesu wdrożenia, będącego warunkiem sukcesu inwestycji informatycznej. Wdrożenie modułu KS-STI umożliwia realizację komunikacji B2B za pośrednictwem przeglądarki internetowej. Produkt informatyczny KS-STI nie wymaga żadnej specjalistycznej konfiguracji, czy też skomplikowanego wdrożenia, po stronie hurtowni, o ile korzysta ona z systemów dystrybucji hurtowej produkcji KAMSOFT. Po ustawieniu kilku podstawowych parametrów uzyskujemy w pełni funkcjonalny system. Każdy użytkownik systemu uzyskuje dostęp do odpowiednich informacji dopiero po zalogowaniu za pomocą unikalnego loginu i hasła. Dodatkowo przesyłane informacje są automatycznie kompresowane i szyfrowane dla zmniejszenia ruchu w sieci i zabezpieczenia komunikacji. System działa w pełni w oparciu o 128 bitowy protokół SSL.