KS-BKE

Biblioteka komunikacyjna systemu KS-EWD
NR KAT. 2334PI07.00
Screenshot
Kamsoft
Kamsoft
Kamsoft
Kamsoft

Innowacyjne rozwiązania

KS-BKE jest biblioteką komunikacyjną systemu KS-EWD przeznaczoną dla innych producentów oprogramowania aptecznego. System komunikacji elektronicznej KS-EWD to rozwiązanie innowacyjne, ponieważ zastępuje tradycyjne formy komunikacji, którymi dotychczas najczęściej były rozmowy telefoniczne lub wysyłanie faksu, metodami dużo bardziej nowoczesnymi i wydajnymi – komunikacją elektroniczną. Wprowadzenie komunikacji elektronicznej to korzyści: oszczędność czasu i pieniędzy poprzez minimalizację przetwarzania informacji przez człowieka do minimum; zminimalizowanie ilości błędów poprzez elektroniczny transfer danych, który eliminuje konieczność ręcznego wprowadzania danych.

Przewaga systemu

    Funkcjonalność KS-BKE pozwala m. in. na:
  • sprawdzenie u dostawcy aktualnej ceny towaru
  • automatyczną wymianę dokumentów,
  • zapoznanie się z aktualną ofertą hurtowni,
  • tworzenie i edycję zamówień na podstawie pobranych ofert,
  • wysłanie przygotowanego zamówienia,
  • pobieranie potwierdzeń przesłania zamówienia (listy braków).

Korzyści wdrożenia

Zastosowanie systemu komunikacji elektronicznej KS-EWD eliminuje konieczność kopiowania danych z jednego papierowego dokumentu na inny lub ręcznego wprowadzania danych z jednej aplikacji biznesowej do drugiej. Przy tradycyjnej formie komunikacji (bez zastosowania systemów komunikacji elektronicznej) człowiek przynajmniej raz, a czasami wiele razy ręcznie przepisuje te same dane. Stosując system KS-EWD można tego typu procesy wyeliminować całkowicie. Potrafi to zaoszczędzić ogromne ilości czasu pracy pracowników obsługujących działy zakupów i sprzedaży/logistyki. Dodatkowo dokumenty przesyłane w sposób elektroniczny są o wiele bardziej precyzyjne bez względu na ich rozmiar. Korzyści: oszczędność czasu i pieniędzy, zminimalizowane ryzyko błędu, polepszona gospodarka towarami.