KS-ESM

SYSTEM EWIDENCJI ŚRODKÓW MAJĄTKOWYCH
NR KAT. 2243PI01.00
Screenshot
Kamsoft
Kamsoft
Kamsoft
Kamsoft

Innowacyjne rozwiązania

System Ewidencji Środków Majątkowych może zostać wykorzystany w każdym obszarze działalności gospodarczej opartej nie tylko o środki własne, ale również o dotacje i darowizny. Narzędzie jest zintegrowane z systemem finansowo-księgowym i umożliwia przekazywanie danych dotyczących przychodów i kosztów z podziałem na dotacje.

Przewaga systemu

  System KS-ESM to nie tylko system ewidencji środków trwałych ale również narządzie pozwalające na:
 • wieloletnie planowanie amortyzacji bilansowej i podatkowej,
 • przypisanie w kartotekach kont księgowych pobieranych bezpośrednio z systemu finansowo-księgowego,
 • przypisanie majątku do wielu źródeł finansowania i wielu ośrodków kosztów ze wskazaniem proporcji podziału,
 • podział majątku na miejsca użytkowania o strukturze drzewiastej,
 • ewidencjonowanie indywidualnych cech majątku takich jak numer fabryczny, producent, rodzaj sprzętu przynależność do KRŚT itp.,
 • przydzielanie majątku do dodatkowych indywidualnie rozbudowanych klasyfikacji /grupy przeglądania/,
 • obsługę kartotek z wykorzystaniem komponentów,
 • automatyczne przekazywanie do księgowości dokumentów z podziałem na odpowiednie konta księgowe i ośrodki kosztów, w tym odpisów amortyzacji bilansowej i podatkowej z podziałem na źródła finansowania,
 • wprowadzanie zdarzeń związanych z przeglądami i naprawami sprzętu,
 • wprowadzanie umów serwisowych i zleceń (np. przeglądów),
 • rejestrowanie dokumentów zwiększeń i zmniejszeń z automatycznym przeliczeniem planu amortyzacji,
 • tworzenie własnych zestawień w oparciu o zestawienia definiowalne,
 • tworzenie zestawień obrotowych majątku.
System KS-ESM wykorzystywany w medycynie wspiera proces zarządzania zmianami sprzętu medycznego wg klasyfikacji zgodnej z potrzebami NFZ. Dodatkowo może wspierać proces wyliczania normatywów procedur medycznych o dane sprzętu medycznego zarejestrowane w karcie majątku trwałego.

Usługi serwisowe realizowane

Wdrożenia KS-ESM prowadzone są przez zespół doświadczonych konsultantów, którzy wspólnie z użytkownikami przygotowują system do pracy uwzględniając specyfikę jednostki i obszar jej działania. Przygotowują indywidualną konfigurację systemu tak, aby było możliwe szybkie pozyskanie niezbędnych analiz. Analizy mogą być wykonywane z selekcją pojedynczą lub łączącą wiele cech np. ośrodków kosztów i wybranych źródeł finansowania pod kątem wymogów Zarządu jak i organów nadrzędnych.