KS-eSOD

ELEKTRONICZNY SYSTEM OBIEGU DOKUMENTÓW
NR KAT. 8320PI03.00
Screenshot
Kamsoft
Kamsoft
Kamsoft
Kamsoft

Innowacyjne rozwiązania

System posiada bardzo elastyczny mechanizm profilowania kont użytkowników, pozwalając na stworzenie wielu profilów pracy danego użytkownika. Dzięki temu użytkownik w szybki sposób może przełączać się pomiędzy nimi w zależności, jakie zadania realizuje w danym momencie w systemie. Moduł zastępstw bazuje na możliwości linkowania profili, więc można zakres kompetencji jednego pracownika podzielić na kilka osób w zależności od potrzeb i wymagań danej organizacji.

Przewaga systemu

System eSOD został zbudowany w oparciu o nowoczesne technologie informatyczne, zgodnie z najlepszymi wzorcami projektowymi z dużym naciskiem na kontekstowość i wysoką wydajność prezentowanych oraz przetwarzanych danych.

System jest dostosowany do wszelkich zmian struktury organizacyjnej oraz pamięta wszystkie poprzednie jej wystąpienia. Aktualna struktura organizacyjna oraz jej wcześniejsze wystąpienia prezentowane są w formie graficznej, dzięki temu możliwa jest łatwa ocena zmian jakie w niej zaszły na przełomie danego odcinka czasu. System umożliwia sygnowanie dokumentów wewnętrznych niekwalifikowanym podpisem elektronicznym.

System pozwala przekazać dokument według dowolnego scenariusza (ścieżka obiegu może być definiowana w bieżącym punkcie zatrzymania lub zgodnie z wcześniej zapisanym szablonem).

Bardzo bogate kryteria filtrowania zgromadzonych danych.

Korzyści wdrożenia

 • Szybszy obieg dokumentów oraz sprawniejsze ich załatwianie
 • Szybszy dostęp do informacji oraz lepsze ich wykorzystanie
 • Realizacja idei „biuro bez papieru” poprzez ograniczanie ilości generowanych pism wewnętrznych w formie papierowej
 • Bezpieczne i wydajne repozytorium przechowywania dokumentów
 • Usprawnienie pracy w organizacji rozproszonej
 • Łatwe śledzenie drogi dokumentu od momentu wpłynięcia do firmy do załatwienia sprawy
 • Szybka lokalizacja dokumentu
 • Lepsza kontrola działań pracowników
 • Możliwość pracy na jednym dokumencie przez wielu pracowników
 • Zgodność z nową instrukcją kancelaryjną z 2011 dla jednostek administracji publicznej
 • Przejrzysty i czytelny interfejs
 • Wydajność