KS-GMW

SYSTEM WSPOMAGAJĄCY ZARZĄDZANIE GOSPODARKĄ MAGAZYNOWĄ
NR KAT. 2234PI01.00
Screenshot
Kamsoft
Kamsoft
Kamsoft
Kamsoft

Innowacyjne rozwiązania

Produkt informatyczny KS-GMW został zbudowany w oparciu o najnowocześniejsze technologie informatyczne oraz jedną z najbezpieczniejszych baz danych. System wyróżnia się szeregiem przyjaznych użytkownikowi rozwiązań z zakresu obsługi oprogramowania. Produkt informatyczny KS-GMW w sposób kompleksowy realizuje wszelkie czynności w zakresie przychodu i rozchodu towarów, ułatwia zamawianie i zakup towarów zapewniając ich optymalny zapas w magazynie, umożliwia wystawianie odpowiednich dokumentów umożliwiających przyjęcie towaru, jak również wydanie wewnętrzne. KS-GMW jest produktem zbudowanym w oparciu o wieloletnie doświadczenie związane z wdrażaniem oprogramowania w sektorze medycznym, który jest czymś więcej niż tylko kolejnym produktem informatycznym przeznaczonym dla przedsiębiorstwa handlowego lub produkcyjnego.

Przewaga systemu

Produkt informatyczny KS-GMW to najnowsza generacja z serii systemów klasy ERP wspomagających pracę jedno lub wielooddziałowych jednostek ochrony zdrowia. Produkt informatyczny KS-GMW spełnia wymagania prawa oraz jest na bieżąco dostosowywany do aktualnych norm prawnych. Produkt jest efektem wieloletniego rozwoju wynikającego z doświadczenia na rynku medycznym i na bieżąco rozwijany zgodnie z uznanymi metodykami rozwoju oprogramowania dla tego rynku. Produkt informatyczny KS-GMW jest zintegrowany z innymi produktami informatycznymi autorstwa KAMSOFT, wymiana danych pomiędzy tymi systemami odbywa się w sposób automatyczny i nigdy nie zachodzi konieczność dwukrotnego wprowadzania tych samych informacji, ułatwiając w ten sposób pracę jednostek organizacyjnych przedsiębiorstwa i eliminując pomyłki.

Korzyści wdrożenia

Decydując się na system informatyczny dla placówki medycznej warto wybrać takie rozwiązanie, które już dziś i w przyszłości wyprzedzało będzie aktualne standardy. KS-GMW to połączenie wysokiej jakości systemu informatycznego oraz profesjonalnego procesu wdrożenia, będącego warunkiem sukcesu inwestycji informatycznej. Zastosowanie najnowszych rozwiązań bazodanowych oraz wykorzystanie nowoczesnych narzędzi projektowych i programistycznych sprawia, że KS-GMW jest nowoczesnym produktem informatycznym, który w kompletny sposób zaspokaja potrzeby jednostek ochrony zdrowia. Rozwój ochrony zdrowia, zmiany w prawie i rosnące wymagania w zakresie obrotu materiałowego w tych jednostkach powodują, że jednostka ochrony zdrowia stale musi wprowadzać innowacje i doskonalić swoje metody działania – KS-GMW będąc dynamicznie rozwijanym i dopasowanym do potrzeb rozwiązaniem informatycznym wspomaga osiąganie tych celów.