KS-HFW

SYSTEM WSPOMAGAJĄCY ZARZĄDZANIE HURTOWNIĄ FARMACEUTYCZNĄ
NR KAT. 2232PI03.00
Screenshot
Kamsoft
Kamsoft
Kamsoft
Kamsoft

WAŻNA INFORMACJA

KAMSOFT S.A. od 2015 roku posiada w swojej ofercie handlowej nowy produkt KS-HFW VE (Zwalidowany system wspomagający zarządzanie hurtownią farmaceutyczną) przeznaczony dla hurtowni farmaceutycznych spełniający wymagania biznesowe rynku farmaceutycznego jak i wymogi prawne, w szczególności Dobrej Praktyki Dystrybucyjnej. W myśl tych przepisów hurtownia farmaceutyczna musi funkcjonować z zastosowaniem zwalidowanego systemu informatycznego, aby uniknąć ryzyka utraty zezwolenia na obrót hurtowy produktami leczniczymi. Wiele obecnie funkcjonujących oraz oferowanych na rynku rozwiązań informatycznych nie daje tej gwarancji, w tym również niezwalidowany system KS-HFW – od wielu lat jedno z najlepszych rozwiązań dla hurtowni farmaceutycznych w Polsce. W nowej, dynamicznej rzeczywistości prawnej konieczne są nowe rozwiązania odpowiadające na potrzeby tej rzeczywistości. Takim rozwiązaniem jest KS-HFW VE, który odziedziczył najlepsze i cieszące się uznaniem użytkowników rozwiązania KS-HFW oraz spełnia wszelkie wymogi stawiane przez polskie ustawodawstwo w tym regulacje Dobrej Praktyki Dystrybucyjnej.
Dlatego postanowiliśmy z dniem 1 lutego 2018 r. wycofać produkt KS-HFW z oferty handlowej dla nowych klientów zastępując go produktem KS-HFW VE.

Więcej informacji o KS-HFW VE znajdą Państwo tutaj.

Jednocześnie informujemy, iż klienci posiadający obecnie licencję na produkt KS-HFW będą mogli nadal nabywać prawo do asysty technicznej i subskrypcji na aktualizację produktu KS-HFW na dotychczasowych zasadach. Nie mniej jednak, z uwagi na wymagania Dobrej Praktyki Dystrybucyjnej, rekomendujemy zastąpienie obecnie eksploatowanego systemu systemem KS-HFW VE.

Produkt informatyczny KS-HFW został zbudowany w oparciu o najnowocześniejsze technologie informatyczne oraz jedną z najbezpieczniejszych baz danych. System wyróżnia się szeregiem przyjaznych użytkownikowi rozwiązań z zakresu obsługi oprogramowania.
Produkt informatyczny KS-HFW wspiera procesy biznesowe takie jak:

Produkt informatyczny KS-HFW został zbudowany w oparciu o najnowocześniejsze technologie informatyczne oraz jedną z najbezpieczniejszych baz danych. System wyróżnia się szeregiem przyjaznych użytkownikowi rozwiązań z zakresu obsługi oprogramowania. Produkt informatyczny KS-HFW wspiera procesy biznesowe takie jak:

 • zamówienia do dostawców towarów,
 • przyjęcie dostawy i magazynowanie towaru,
 • wycena dostawy towaru i przecena urzędowa na podstawie BLOZ,
 • zamówienia od odbiorców oraz wydanie towaru,
 • działania handlowe takie jak przetargi, promocje, kontrakty handlowe,
 • reklamacje do dostawców oraz od odbiorców,
 • raportowanie i controlling.

Produkt informatyczny KS-HFW może współpracować z systemami wytworzonych przez innych producentów. W szczególności z systemem Szarża lub z systemami zarządzającymi przenośnikami taśmowymi producentów takich jak GUSS-EX, KNAPP, SCHAEFER.

Przewaga systemu

Produkt informatyczny KS-HFW to najnowsza generacja z serii systemów klasy ERP wspomagających pracę jedno lub wielooddziałowych hurtowni farmaceutycznych oraz przedsiębiorstw o charakterze dystrybucyjnym. Produkt informatyczny KS-HFW spełnia wymagania prawa farmaceutycznego i gospodarczego oraz jest na bieżąco dostosowywany do aktualnych norm prawnych.

Produkt jest efektem wieloletniego rozwoju wynikającego z doświadczenia na rynku farmaceutycznym, na bieżąco rozwijany zgodnie z uznanymi metodykami rozwoju oprogramowania dla tego sektora rynku. Produkt informatyczny KS-HFW jest standardowo wyposażony w BLOZ – Informacje podstawowe. Podstawowym zadaniem BLOZ jest dostarczenie informacji nt. produktów leczniczych, ujednolicenie numeracji towarów, która pozwala na elektroniczną wymianę danych, prowadzenie szeregu analiz statystycznych i monitorowania struktury sprzedaży czy łatwe wykonanie przeceny urzędowej.

Produkt informatyczny KS-HFW jest zintegrowany z innymi produktami informatycznymi autorstwa KAMSOFT, wymiana danych pomiędzy tymi systemami odbywa się w sposób automatyczny i nigdy nie zachodzi konieczność dwukrotnego wprowadzania tych samych informacji, ułatwiając w ten sposób pracę jednostek organizacyjnych przedsiębiorstwa i eliminując pomyłki.

Korzyści wdrożenia

Decydując się na system informatyczny dla hurtowni farmaceutycznej warto wybrać tylko takie rozwiązanie, które już dziś i w przyszłości wyprzedzało będzie aktualne standardy. KS-HFW to połączenie wysokiej jakości systemu informatycznego oraz profesjonalnego procesu wdrożenia, będącego warunkiem sukcesu inwestycji informatycznej.

Najważniejsze elementy wyróżniające system KS-HFW to przeniesienie odpowiedzialności za:

 • klasyfikację i kontrolę dostawców oraz obiorców,
 • prowadzenie rejestru dostaw, generowanie reklamacji do dostawców na podstawie odchyleń i rozbieżności wykrytych w dostawie,
 • zapewnienie odpowiednej organizacji przepływu strumienia towarowego wraz z kontrolą rozkładania towarów na lokalizacjach ściśle dla nich przeznaczonych,
 • pełną ewidencję serii i dat ważności produktów leczniczych oraz operacji dotyczących przechowywania oraz dystrybucji produktów leczniczych,
 • kontrolę produktów leczniczych pod względem rejestracji,
 • zwalnianie wybranych partii towaru do sprzedaży przez pracowników Służby Jakości,
 • obsługę działań dotyczących podejrzenia wprowadzenia do legalnego łańcucha dystrybucji sfałszowanych produktów leczniczych,
 • prowadzenie rejestru zamówień klientów oraz odmów realizacji zamówienia klienta
 • obsługę procesu wycofania produktów leczniczych na podstawie decyzji nadrzędnych, z procedur organizacyjnych na system komputerowy.