KS-HWW

SYSTEM WSPOMAGAJĄCY ZARZĄDZANIE HURTOWNIĄ WETERYNARYJNĄ
NR KAT. 2232PI05.00
Screenshot
Kamsoft
Kamsoft
Kamsoft
Kamsoft

WAŻNA INFORMACJA

KAMSOFT S.A. od 2022 roku posiada w swojej ofercie handlowej nowy produkt KS-HWW VE (Zwalidowany system wspomagający zarządzanie hurtownią weterynaryjną) przeznaczony dla hurtowni weterynaryjnych spełniający wymagania biznesowe rynku hurtu weterynaryjnego, jak i wymogi prawne, w szczególności Dobrej Praktyki Dystrybucyjnej. W myśl tych przepisów hurtownia weterynaryjna musi funkcjonować z zastosowaniem zwalidowanego systemu informatycznego, aby uniknąć ryzyka utraty zezwolenia na obrót hurtowy produktami leczniczymi weterynaryjnymi. Wiele obecnie funkcjonujących oraz oferowanych na rynku rozwiązań informatycznych nie daje tej gwarancji, w tym również niezwalidowany system KS-HWW – od wielu lat jedno z najlepszych rozwiązań dla hurtowni weterynaryjnych w Polsce. W nowej, dynamicznej rzeczywistości prawnej konieczne są nowe rozwiązania odpowiadające na potrzeby tej rzeczywistości. Takim rozwiązaniem jest KS-HWW VE, który odziedziczył najlepsze i cieszące się uznaniem użytkowników rozwiązania KS-HWW oraz spełnia wszelkie wymogi stawiane przez europejskie i polskie ustawodawstwo w tym regulacje Dobrej Praktyki Dystrybucyjnej.
Dlatego postanowiliśmy z dniem 1 lipca 2022 r. wycofać produkt KS-HWW z oferty handlowej dla nowych klientów zastępując go produktem KS-HWW VE.

Więcej informacji o KS-HWW VE znajdą Państwo tutaj.

Jednocześnie informujemy, iż klienci posiadający obecnie licencję na produkt KS-HWW będą mogli nadal nabywać prawo do asysty technicznej i subskrypcji na aktualizację produktu KS-HWW na dotychczasowych zasadach. Nie mniej jednak, z uwagi na wymagania Dobrej Praktyki Dystrybucyjnej, rekomendujemy zastąpienie obecnie eksploatowanego systemu systemem KS-HWW VE.

Innowacyjne rozwiązania

Produkt informatyczny KS-HWW został zbudowany w oparciu o najnowocześniejsze technologie informatyczne oraz jedną z najbezpieczniejszych baz danych. System wyróżnia się szeregiem przyjaznych użytkownikowi rozwiązań z zakresu obsługi oprogramowania. Produkt informatyczny KS-HWW wspiera procesy biznesowe takie jak:

  • zamówienia do dostawców towarów,
  • przyjęcie dostawy i magazynowanie towaru,
  • wycena dostawy towaru i przecena,
  • zamówienia od odbiorców oraz wydanie towaru,
  • działania handlowe takie jak przetargi, promocje, kontrakty handlowe,
  • reklamacje do dostawców oraz od odbiorców,
  • raportowanie i controlling.

Produkt informatyczny KS-HWW może współpracować z systemami wytworzonymi przez innych producentów, w szczególności z systemami produkcyjnymi lub z systemami zarządzającymi przenośnikami taśmowymi.

Przewaga systemu

Produkt informatyczny KS-HWW to najnowsza generacja z serii systemów klasy ERP wspomagających pracę jedno lub wielooddziałowych hurtowni weterynaryjnych oraz przedsiębiorstw o charakterze dystrybucyjnym. Produkt informatyczny KS-HWW spełnia wymagania prawa farmaceutycznego i gospodarczego oraz jest na bieżąco dostosowywany do aktualnych norm prawnych. Produkt jest efektem wieloletniego rozwoju wynikającego z doświadczenia na rynku farmaceutycznym i jest na bieżąco rozwijany zgodnie z uznanymi metodykami rozwoju oprogramowania dla tego sektora rynku. Produkt informatyczny KS-HWW jest zintegrowany z innymi produktami informatycznymi autorstwa KAMSOFT, wymiana danych pomiędzy tymi systemami odbywa się w sposób automatyczny i nigdy nie zachodzi konieczność dwukrotnego wprowadzania tych samych informacji, ułatwiając w ten sposób pracę jednostek organizacyjnych przedsiębiorstwa i eliminując pomyłki.

Korzyści wdrożenia

Decydując się na system informatyczny dla hurtowni weterynaryjnej warto wybrać takie rozwiązanie, które już dziś i w przyszłości wyprzedzało będzie aktualne standardy. KS-HWW to połączenie wysokiej jakości systemu informatycznego oraz profesjonalnego procesu wdrożenia, będącego warunkiem sukcesu inwestycji informatycznej. Zastosowanie najnowszych rozwiązań bazodanowych oraz wykorzystanie nowoczesnych narzędzi projektowych i programistycznych sprawia, że KS-HWW jest nowoczesnym produktem informatycznym, który w kompletny sposób zaspokaja potrzeby zarówno średnich, jak i dużych firm zajmujących się hurtową dystrybucją towarów. Szybki rozwój rynku, zmiany w prawie i rosnące wymagania odbiorców powodują, że przedsiębiorca stale musi wprowadzać innowacje i doskonalić swoje metody działania – KS-HWW będąc dynamicznie rozwijanym i dopasowanym do potrzeb przedsiębiorstwa rozwiązaniem informatycznym wspomaga przedsiębiorstwo w osiąganiu tych celów.