KS-HWW VE

SYSTEM WSPOMAGAJĄCY DYSTRYBUCJĘ LEKÓW W HURTOWNI WETERYNARYJNEJ KS-HWW VE
Screenshot
Kamsoft
Kamsoft
Kamsoft
Kamsoft

Innowacyjne rozwiązania

Produkt informatyczny KS-HWW VE to innowacyjny system wspierający dystrybucję leków w hurtowni weterynaryjnej, zaprojektowany z myślą o maksymalnym ułatwieniu hurtowni spełnienia wymagań Dobrych Praktyk Dystrybucyjnych. Został on zbudowany w oparciu o najnowocześniejsze technologie informatyczne oraz jedną z najbezpieczniejszych baz danych. System wyróżnia się szeregiem przyjaznych użytkownikowi rozwiązań z zakresu obsługi oprogramowania. Produkt informatyczny KS-HWW VE wspiera procesy biznesowe takie jak:

 • zamówienia do dostawców towarów,
 • przyjęcie dostawy i magazynowanie towaru,
 • wycena dostawy towaru,
 • zamówienia od odbiorców oraz wydanie towaru,
 • działania handlowe takie jak przetargi, promocje, kontrakty handlowe,
 • reklamacje do dostawców oraz od odbiorców,
 • raportowanie i controling.

Produkt informatyczny KS-HWW VE może współpracować z systemami wytworzonych przez innych producentów. W szczególności z systemem Szarża lub z systemami zarządzającymi przenośnikami taśmowymi producentów takich jak GUSS-EX, KNAPP, SCHAEFER.

Przewaga systemu

Produkt informatyczny KS-HWW VE to najnowsza generacja z serii systemów klasy ERP wspomagających pracę jedno lub wielooddziałowych hurtowni weterynaryjnych oraz przedsiębiorstw o charakterze dystrybucyjnym. Produkt informatyczny KS-HWW VE został przygotowany na podstawie:

 • ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2021/1248 z dnia 29 lipca 2021 r. w sprawie środków w zakresie dobrej praktyki dystrybucyjnej dotyczącej weterynaryjnych produktów leczniczych zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/6
 • ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2019/6 z dnia 11 grudnia 2018 r. w sprawie weterynaryjnych produktów leczniczych i uchylające dyrektywę 2001/82/WE.


Produkt jest efektem wieloletniego rozwoju wynikającego z doświadczenia na rynku farmaceutycznym weterynaryjnym oraz procesu walidacji przeprowadzanej przez producenta. KS-HWW VE to system na bieżąco utrzymywany w stanie zwalidowanym oraz rozwijany zgodnie z uznanymi metodykami rozwoju oprogramowania dla tego sektora rynku

Korzyści wdrożenia

Decydując się na system informatyczny dla hurtowni weterynaryjnej warto wybrać rozwiązanie, wyprzedzające aktualne standardy. KS-HWW VE jest systemem dedykowanym do spełnienia przez hurtownię weterynaryjną wymagań stawianych przez Dobre Praktyki Dystrybucyjne, zwalidowanym już na etapie jego wytwarzania oraz wyposażonym w dokumentację walidacyjną producenta. To połączenie wysokiej jakości systemu informatycznego oraz profesjonalnego procesu wdrożenia, będącego warunkiem sukcesu inwestycji informatycznej.
Najważniejsze elementy wyróżniające system KS-HWW VE to:

 • klasyfikacja i kontrola dostawców oraz obiorców,
 • obsługa protokołów dostawy i weryfikacja dostawców rozszerzona o weryfikację dostaw zawierających produkty lecznicze weterynaryjne,
 • organizacja towarów z kontrolą rozkładania towarów na lokalizacjach dla nich przeznaczonych,
 • pełna ewidencja serii i dat ważności,
 • kontrola produktów leczniczych pod względem rejestracji
 • zwalnianie wybranych partii towaru,
 • obsługa działań dotyczących podejrzenia wprowadzenia do legalnego łańcucha dystrybucji sfałszowanych produktów leczniczych,
 • prowadzenie rejestru zamówień,
 • obsługa procesu wycofania produktów leczniczych na podstawie decyzji nadrzędnych.