KS-KST

SYSTEM INFORMATYCZNY OBSŁUGI KLINIKI STOMATOLOGICZNEJ
NR KAT. 2133PI01.00
Screenshot
Kamsoft
Kamsoft
Kamsoft
Kamsoft

INNOWACYJNE ROZWIĄZANIA

Proces rejestrowania w systemie danych dotyczących wykonanych zabiegów przebiega w sposób szybki, płynny i precyzyjny. Zastosowane rozwiązania powodują, że system podpowiada Użytkownikowi, jakie zabiegi można wykonać dla stwierdzonego rozpoznania. Dostępne funkcje umożliwiają, całkowicie automatyczną, aktualizację diagramu uzębienia pacjenta o wykonane zabiegi i zastosowane materiały. W przypadku stale powtarzającej się grupy zabiegów występujących łącznie, Użytkownik ma możliwość tworzenia zestawień zabiegów, jak również określania sposobu obliczania zabiegów co do ilości.

PRZEWAGA SYSTEMU

W przypadku gdy proces leczenia wymaga przeprowadzenia kilku zabiegów, dzięki odpowiednim funkcjom Użytkownik może rozłożyć poszczególne zabiegi w określonym przedziale czasowym, tworząc plan leczenia pacjenta, w którym określa rodzaj zabiegów, daty wykonania oraz ich koszt. Korzystanie z planu zabiegów umożliwia także umawianie pacjentów na kolejne wizyty w określonych terminach

KORZYŚCI WDROŻENIA

Informatyzacja może objąć całą placówkę: od rejestracji pacjentów, po gromadzenie danych medycznych, na czynnościach administracyjnych kończąc (systemy kadrowo-płacowe, finansowo-księgowe, statystyczne, itd.). Zakres obsługi zależy od Państwa potrzeb oraz oczekiwań Użytkownika. Wymaganiu sprawnego wprowadzania danych mógł sprostać tylko graficzny diagram uzębienia w KS-KST obecnie dostępny także w formie 3Dd. System umożliwia rejestrowanie rozpoznań, zabiegów, wywiadów stomatologicznych, wprowadzanie zdjęć z urządzeń zewnętrznych (kamery wewnątrzustne, radiowizjografy), planowanie zabiegów, drukowanie recept, prowadzenie rozliczeń z Płatnikami (NFZ, pacjentem prywatnym), wydruk gromadzonych danych oraz wiele innych.