KS-MEDIS

ZINTEGROWANY SYSTEM ZARZĄDZANIA SZPITALEM
NR KAT. 2142PI02.00
Screenshot
Kamsoft
Kamsoft
Kamsoft

INNOWACYJNE ROZWIĄZANIA

Głównym celem systemu informatycznego KS-MEDIS jest osiągnięcie wyższych standardów obsługi pacjenta oraz dostarczenie narzędzi wspomagających podejmowanie kluczowych decyzji dla nowoczesnego zarządzania placówką medyczną. System wspomaga zarządzanie w następujących obszarach:

 • Zarządzanie informacją (sprawne gromadzenie, bezpieczne przechowywanie danych, wielowymiarowe analizy oraz statystyki)
 • Zarządzanie dokumentacją (formularze medyczne, archiwizacja dokumentacji, automatyczne generowanie wydruków)
 • Zarządzanie kosztami (analiza kosztów, optymalizacja kosztów leczenia)
 • Zarządzanie świadczeniami oraz lekami (elektroniczny przepływ informacji, farmakoekonomika, rejestracja świadczeń medycznych, zarządzanie pobytem pacjenta w szpitalu)
 • Zarządzanie strumieniem pracy (organizacja pobytów pacjentów oraz realizacji świadczeń)
 • zarządzanie czasem (dostęp do pełnej informacji w każdej chwili, elektroniczny przepływ informacji w ramach instalacji sieciowej)


KS-MEDIS to system, którego ogromne możliwości kryją się w zakresie realizowanych funkcji. System wprowadza nowe standardy zarządzania sferą administracyjną szpitala, analizy kosztów oraz ich optymalizacji. Umożliwiają to nowoczesne podsystemy finansowo-księgowe (KS-FKW), kadrowo-płacowe (KS-ZZL) oraz wspomagające zarządzanie magazynem i środkami trwałymi (KS-ESM), a także obrotem leków (KS-ASW). Zaawansowane techniki przetwarzania i prezentacji danych pozwalają na rozwiązywanie złożonych problemów oraz aktywnie pomagają podejmować strategiczne decyzje w dziedzinie zarządzenia szpitalem. Dodatkowo wykorzystanie innowacyjnych rozwiązań i mobilnych urządzeń dotykowych umożliwia skuteczne wprowadzenie placówki w elektroniczną dokumentację medyczną. Z myślą o naszych klientach pracujących na różnych systemach HIS umożliwiamy wykorzystanie naszych aplikacji mobilnych również w tych szpitalach, które nie korzystają z KS-MEDIS.

PRZEWAGA SYSTEMU

System KS-MEDIS został zbudowany w oparciu o sprawdzone technologie informatyczne oraz jedną z najbezpieczniejszych baz danych. System wyróżnia się szeregiem przyjaznych użytkownikowi rozwiązań z zakresu obsługi oprogramowania. Bezpieczeństwo oraz rozbudowany interfejs pozwalają na profilowanie pracy Użytkowników. System wyposażony jest również w moduły dodatkowe dedykowane na dotykowe urządzenia mobilne. Rozwiązania te wymiernie wspierają pracę podczas obchodu lekarskiego oraz pracę pielęgniarek. Również nowoczesne podejście do sposobu rejestrowania danych kart anestezjologicznych poprzez wykorzystanie tabletów sprawia, ze system umożliwia pełne przejście na elektroniczną dokumentację medyczną.

KORZYŚCI WDROŻENIA

Najważniejsze elementy wyróżniające system KS-MEDIS:

 • Pełna informatyzacja najważniejszych jednostek organizacyjnych placówki: komórek medycznych oraz administracyjnych
 • Precyzyjne prowadzenie rachunku kosztów pobytu pacjenta w szpitalu
 • Możliwość ograniczenia zjawiska zakażeń szpitalnych oraz kosztów antybiotykoterapii
 • Usprawnienie logistyki obiegu informacji w ramach szpitala
 • Redukcja wąskich gardeł w zakresie przekazywania informacji pomiędzy poszczególnymi jednostkami organizacyjnymi placówki
 • Kontrola przyjęć oraz pobytów pacjentów w szpitalu
 • Optymalizacja procesu tworzenia dokumentacji medycznej
 • Podwyższenie jakości obsługi pacjenta
 • Pełna kompatybilność poszczególnych modułów oraz podsystemów
 • Racjonalizacja gospodarki lekowej oraz materiałowej