KS-MEDIS BI

BUSINESS INTELLIGENCE DLA SZPITALI
NR KAT. 2133PI04.00
Screenshot
Kamsoft
Kamsoft
Kamsoft
Kamsoft

INNOWACYJNE ROZWIĄZANIA

System aktywnie wspiera controlling w organizacji, dostarcza kompletne oraz wiarygodne informacje na temat wszystkich obszarów działalności, opierając się na zestawie danych zawartych w hurtowni. KS-MEDIS-BI pozwala na tworzenie codziennych raportów, zestawień, analiz wielookresowych, obliczanie odchyleń pomiędzy wartościami rzeczywistymi a planowanymi, wycenę usług, szacowanie rentowności, planowanie i kontrolę wykonania budżetu. Zawiera pełne spektrum rozwiązań dedykowanych budowie zintegrowanych systemów wspierających zarządzanie informacją w przedsiębiorstwie lub instytucji.

PRZEWAGA SYSTEMU

KS-MEDIS-BI dostarcza narzędzia służące:

 • Gromadzeniu danych
 • Aplikacja została zaprojektowana w sposób umożliwiający bezpieczne i sprawne gromadzenie, przechowywanie, transformację i udostępnianie danych z różnych źródeł oraz tworzenie na ich podstawie analiz.
 • Analizowaniu i monitorowaniu procesów biznesowych
 • Oprogramowanie zapewnia prowadzenie złożonych, wieloprzekrojowych analiz bazując na danych gromadzonych przez organizację.
 • Prezentacji danych i raportowaniu
 • System dostarcza szeroki wachlarz możliwości w zakresie tworzenia raportów bazujących na wynikach przeprowadzonych analiz oraz oferuje automatyzację procesu tworzenia i dystrybucji raportów.
 • Planowaniu i prognozowaniu
 • Oprogramowanie umożliwia planowanie różnych wielkości, w dowolnych perspektywach, ramach czasowych i jednostkach.

KORZYŚCI WDROŻENIA

Wdrożenie KS-MEDIS-BI to przekształcanie danych w informacje, natomiast informacji w wiedzę, mającą na celu optymalizację procesów biznesowych. Rozwiązania BI pozwalają na wydobycie w dowolnej chwili niezbędnych informacji. Środowiska analityczne gromadzą i integrują dane z różnych źródeł, przetwarzają je w przystępny i zrozumiały sposób i udostępniają użytkownikom. Korzyści osiągane dzięki wdrożeniu rozwiązania:

 • Zintegrowana informacja
 • Szybkie udostępnianie wiedzy
 • Zwiększenie przychodów
 • Niższe koszty
 • Optymalizacja działań
 • Kontrola procesów
Wdrożenie systemu Business Intelligence pozwala na uzyskanie przewagi strategicznej. Proces wdrażania składa się z następujących elementów:
 • Wykonanie analizy biznesowej i technicznej
 • Przygotowanie projektu hurtowni danych i systemu analitycznego
 • Dostarczenie narzędzi informatycznych oraz sprzętu
 • Instalacja oraz konfiguracja
 • Implementacja procesu zasilania danych