KS-OIM

INWENTARYZACJA MOBILNA
NR KAT. 3000PI04.00
Screenshot
Kamsoft
Kamsoft
Kamsoft
Kamsoft

Innowacyjne rozwiązania

System KS-IOM pozwala zastąpić proces żmudnego i czasochłonnego spisu z natury za pomocą papierowych arkuszy inwentaryzacyjnych szybkim i wygodnym skanowaniem kodów kreskowych. Arkusze inwentaryzacyjne do przeprowadzenia elektronicznej inwentaryzacji są przygotowywane na komputerze stacjonarnym w systemie ewidencji środków trwałych. Inwentaryzacja może być podzielona na wiele kolektorów i różne komisje inwentaryzacyjne. Dane uzyskane w wyniku spisu zostają przekazane do systemów środków trwałych celem rozliczenia różnic inwentaryzacyjnych.

Przewaga systemu

System KS-IOM jest zintegrowany z systemem ewidencji środków trwałych oraz niskocennych składników majątku trwałego, zapewniając przekazywanie danych zarówno do kolektora, jak i zwrotnie z kolektora do systemu ewidencyjnego.

System KS-IOM może również współpracować z dowolnymi innymi systemami ewidencyjnymi, dzięki uniwersalnemu interfejsowi wymiany danych.

Interfejs użytkownika jest dostosowany do specyfiki urządzeń mobilnych a jego ergonomia jest dopracowana do szybkiego i wygodnego sczytywania kodów kreskowych.

Korzyści wdrożenia

Wdrożenie systemu pozwala na:

  • Informatyzację przeprowadzania procesu spisu z natury
  • Minimalizacjęa błędów wynikających z ręcznego spisu z natury
  • Wspomaganie rozliczenia różnic inwentaryzacyjnych