KS-OKP

OBSŁUGA KART PŁATNICZYCH
NR KAT. 8320PI04.22
Screenshot
Kamsoft
Kamsoft
Kamsoft
Kamsoft

Innowacyjne rozwiązania

Obsługa Kart Płatniczych OKP to rozwiązanie kompleksowo usprawniające obsługę płatności bezgotówkowych w aptece. W ramach rozwiązania apteka ma możliwość zminimalizowania kosztów związanych z obsługą kart płatniczych poprzez:

  • Zamianę terminali płatniczych (droższych w eksploatacji i dzierżawie) na PIN Pady,
  • Integrację urządzeń płatniczych z programem aptecznym.

Przewaga systemu

Zamieniając terminal płatniczy na PIN Pad apteka uzyskuje znacznie tańsze w eksploatacji i dzierżawie urządzenie, posiadające wszystkie funkcje terminala, jednakże bez wbudowanej drukarki. W ramach rozwiązania drukowanie potwierdzeń zapłaty odbywa się bezpośrednio na drukarce fiskalnej lub termicznej.

Integracja urządzeń płatniczych z systemem aptecznym znacznie upraszcza obsługę pacjentów płacących kartą. Przede wszystkim wyeliminowana zostaje konieczność każdorazowego ręcznego przepisywanie do urządzenia płatniczego kwoty do zapłaty. Dzięki integracji z systemem aptecznym, kwota na urządzeniu pojawia się automatycznie, tuż po naciśnięciu w programie aptecznym przycisku zapłaty kartą. Automatyczne wyświetlenie kwoty eliminuje wszelkie pomyłki wynikające z ręcznego przepisywania kwot. Farmaceuta oszczędza czas poświęcony na reklamacje z tego tytułu, przy jednoczesnym wzroście bezpieczeństwa finansowego apteki. Integracja urządzeń płatniczych zdecydowanie przyśpiesza również obsługę pacjentów, gdyż proponowane w ramach rozwiązania urządzenia cechują się wyjątkową szybkością działania.

Rozwiązanie oferuje ponadto możliwość zamykania raportu sprzedaży w terminalu płatniczym w dowolnym czasie. Dzięki temu farmaceuta w każdej chwili może wykonać rozliczenie transakcji bezgotówkowych, przeprowadzonych kartami płatniczymi, co jest szczególnie przydatne przy rozliczaniu zmiany.

Apteka zyskuje także możliwość wygodnej obsługi pacjentów zagranicznych, którzy za zakupy w aptece mogą zapłacić kartą płatniczą. Rekomendowane w ramach rozwiązania urządzenia płatnicze dają możliwość wyboru waluty obcokrajowcom (PLN lub inna waluta, w jakiej jest wydana karta), przeliczają kwotę do zapłaty wg najkorzystniejszego kursu dla płacącego.

Korzyści wdrożenia

  • Przejrzystość kosztów obsługi transakcji bezgotówkowych
  • Atrakcyjne opłaty prowizyjne
  • Tańsze urządzenia płatnicze
  • Eliminacja pomyłek związanych z ręcznym wprowadzaniem kwot do zapłaty
  • Możliwość zamykania raportu sprzedaży w terminalu płatniczym w dowolnym czasie
  • Wygodna obsługa pacjentów zagranicznych