KS-OPT

OPTYMALIZATOR ZAMOWIEŃ
NR KAT. 5420PI01.00
Screenshot
Kamsoft
Kamsoft
Kamsoft

Innowacyjne rozwiązania

Moduł systemu KS-AOW umożliwiający automatyczny podział zapotrzebowania (listy braków) lub samych zamówień apteki według określonych kryteriów; podział według najniższych cen, uwzględniający oferty, promocje, umowy z hurtowniami, import równoległy; duża szybkość działania – w porównaniu do ręcznego podziału zamówienia.

Przewaga systemu

Optymalizacja zakupów jest jednym z elementów, który w znaczący sposób może wpłynąć na konkurencyjność apteki lub wysokość uzyskiwanych marż. Istnieje wiele sposobów pozwalających uzyskać wymierne efekty. Bez względu na to, którą metodę wybierzemy, oprócz korzyści wynikających z niższych cen, należy też policzyć koszty podejmowanych działań. Ważne jest by ocenić nie tylko uzyskane efekty, ale także: nakład czasu, potrzebne narzędzia, koszty dodatkowe np. licencje, połączenia telefoniczne itd. Optymalizator zamówień, który jest modułem systemu KS-AOW przoduje w wielu obszarach:

  • Wysokość oszczędności uzyskiwanych w kontaktach z dostawcami
  • Stosunek korzyści do kosztów związanych z ich pozyskaniem
  • Minimalny nakład czasu potrzebny do uzyskania korzyści
  • Możliwość uruchomienia optymalizacji w modelu samofinansowania modułu z uzyskanych oszczędności
  • Szeroki zakres danych poddawanych analizie w trakcie procesu
  • Możliwość szybkiego uruchomienia w ramach systemu KS-AOW

Korzyści wdrożenia

Najważniejsze korzyści wynikające z wdrożenia KS-OPT to niższe ceny zakupu. Dodatkowo, bardzo istotną korzyścią jest także oszczędność czasu przeznaczanego na wyszukiwanie najlepszych ofert. Uruchomienie modułu Optymalizator zamówień możliwe jest w modelu bezinwestycyjnym. Korzystanie z w pełni funkcjonalnej wersji testowej jest dostępne bez wdrożenia, po jednym kliknięciu, aż do czasu uzyskania oszczędności przekraczających wartość licencji modułu. Zatem zakup licencji można sfinansować oszczędnościami wygenerowanymi właśnie przez Optymalizator zamówień.