KS-SIKCH

ZINTEGROWANY SYSTEM INFORMATYCZNY OBSŁUGI UBEZPIECZYCIELA
NR KAT. 3000PI01.00
Screenshot
Kamsoft
Kamsoft
Kamsoft
Kamsoft

Innowacyjne rozwiązania

W Systemie Informatycznym dla Ubezpieczycieli Zdrowotnych wykorzystywane są:

 • Rozwiązania oparte o relacyjne bazy danych DB2 IBM, Oracle Database 12c
 • Hurtownie danych
 • Rozwiązania do analizy i prezentacji wyników tych analiz oparte o Business Objects / Oracle Business Intelligence Server
 • Rozwiązania klasy ESB (Enterprise Service Bus) oparte o architekturę SOA
 • Rozwiązania klasy SSO wspierające zarządzanie użytkownikami w infrastrukturze klienta
 • Najnowsze rozwiązania w zakresie bezpieczeństwa informacji

Przewaga systemu

System Informatyczny dedykowany dla Ubezpieczycieli Zdrowotnych wspiera pracowników płatnika na wszystkich szczeblach struktury organizacyjnej, dzięki czemu koszty wewnętrznej komunikacji zostały mocno ograniczone, a działania płatnika postrzegane przez jego klientów mogą być oceniane jako sprawnie realizowane.

W ramach operacyjnej działalności została zapewniona kompleksowa obsługa wszystkich typowych procesów płatnika, które dzięki konfigurowalności systemu mogą być na bieżąco dostosowywane do jego polityki.

System Informatyczny dedykowany dla Ubezpieczycieli Zdrowotnych jest na bieżąco dostosowywany do zmieniających się przepisów prawa, wymagań i potrzeb płatnika, ale również reaguje na zmieniające się potrzeby w zakresie współpracy płatnika z pozostałymi uczestnikami procesu ochrony zdrowia w kraju.

Korzyści wdrożenia

Wdrożenie systemu pozwala na:

 • Elastyczne dopasowywanie do ciągle zmieniających się potrzeb, dzięki wyodrębnieniu w architekturze rozwiązania podsystemu zarządzania słownikami oraz podsystemów odpowiedzialnych za standaryzację tak istotnych procesów jak kontraktowanie świadczeń i weryfikacja świadczeń
 • Organizację procesu kontraktowania zapewniającą właściwe udokumentowanie procesu jak i bardzo istotną przejrzystość prac komisji konkursowych
 • Kompleksową dwukierunkową komunikację usługodawca – płatnik (należy podkreślić, że praktycznie wszystkie systemy informatyczne usługodawców posiadają zaimplementowaną obsługę interfejsów umożliwiających współpracę z systemem)
 • Maksymalne ułatwienie i automatyzację pracy – wszystkie masowe dane napływające do systemu płatnika przetwarzane są wsadowo
 • Koordynację działań usługodawców uczestniczących w procesie leczenia pacjenta
 • Czerpanie z systemu wiedzy do podejmowania ważnych decyzji płatnika bazujących na potrzebach ubezpieczonych i możliwościach bądź zachowaniach usługodawców
 • Organizację procesu kontroli usługodawców