KS-SODEL

ZINTEGROWANY SYSTEM ZARZĄDZANIA DYSTRYBUCJĄ LEKÓW
NR KAT. 2232PI07.00
Screenshot
Kamsoft
Kamsoft
Kamsoft
Kamsoft

Innowacyjne rozwiązania

Produkt KS-SODEL to kilkanaście w pełni zintegrowanych ze sobą Produktów stanowiących nowoczesne rozwiązanie informatyczne opracowane specjalnie dla przedsiębiorstw działających w branży farmaceutycznej i weterynaryjnej. W skład KS-SODEL wchodzi Zwalidowany System Informatyczny do obsługi Hurtowni Farmaceutycznej KS-HFW VE, będący perfekcyjnie dopracowanym technologicznie narzędziem, które pozwoli przedsiębiorstwu prowadzącemu obrót hurtowy produktami leczniczymi na sprawne przeprowadzenie walidacji systemu skomputeryzowanego, kreatywnie rozwijać prowadzoną działalność, płynnie zarządzać i wydajnie funkcjonować na konkurencyjnym rynku.

Produkt informatyczny KS-SODEL można podzielić na dwie części: część dystrybucyjną – wspomagającą działalność operacyjną hurtowni farmaceutycznej oraz część administracyjną, wspomagającą zarządzanie samym przedsiębiorstwem.

Przewaga systemu

Elementy Produktu KS-SODEL mogą funkcjonować odrębnie jako elementy systemu skomputeryzowanego przedsiębiorstwa, mogą zostać połączone z już istniejącymi elementami lub je zastąpić. Prawdziwą siłę stanowi integracja poszczególnych elementów, które w ten sposób efektywniej mogą wspierać procesy realizowane przez poszczególne jednostki organizacyjne przedsiębiorstwa. Do najważniejszych modułów tworzących produkt KS-SODEL należą:

  • KS-HFW VE – zwalidowany system informatyczny do obsługi hurtowni farmaceutycznych,
  • KS-FKW – system finansowo księgowy,
  • KS-ESM – system ewidencji środków majątkowych,
  • KS-ZZL – system zarzadzania zasobami ludzkimi,
  • KS-RAP (WWW) – system raportowy umożliwiający wykonywanie i automatyczną dystrybucję raportów,
  • KS-CRM – system do zarzadzania relacjami z klientami,
  • KS-EDE – system do ewidencji dokumentów elektronicznych,
  • KS-SEW – serwer elektronicznej wymiany danych z odbiorcami i dostawcami,
  • KS-STI – system transakcji internetowych.

Korzyści wdrożenia

Kompleksowe wsparcie funkcjonowania przedsiębiorstwa systemem informatycznym o spójnym modelu działania i posiadającym zintegrowane elementy, co ułatwia przepływ informacji i usprawnia wykorzystanie technik komputerowych do zarządzania przedsiębiorstwem.

Głównym celem Zintegrowanego Systemu Zarządzania KS-SODEL jest wspomaganie procesów dystrybucyjnych, organizacyjnych, produkcyjnych i zarządczych. Ponieważ każdy z kilkunastu modułów KS-SODEL może funkcjonować jako odrębny system oraz lub zostać dołączony do już istniejącej struktury, oprócz szerokiej funkcjonalności daje to efekt elastyczności w procesie doboru narzędzia do zamierzonego użycia oraz samego procesu wdrożenia.

Produkt KS-SODEL kompleksowo utrzymywany jest w zgodności z prawem gospodarczym, finansowym i farmaceutycznym. Wyposażony jest w najnowsze standardy elektronicznej wymiany danych stosowane na Europejskim Obszarze Gospodarczym, co znacząco ułatwia współpracę z dostawcami oraz odbiorcami i umożliwia zmniejszenie kosztów związanych z przetwarzaniem zamówień czy obiegiem dokumentów, zmniejsza nakład pracy niezbędny do obsługi pojedynczych dokumentów oraz ogranicza ilość pomyłek związanych z wprowadzeniem danych.