KS-SOLAB

ZINTEGROWANY SYSTEM WSPOMAGANIA ZARZĄDZANIA LABORATORIUM
NR KAT. 2162PI02.00
Screenshot

MONITOROWANIE I WSPIERANIE KONTROLI JAKOŚCI

 • Manualne i automatyczne wprowadzanie wyników kontroli jakości,
 • gromadzenie oraz graficzna prezentacja wyników z uwzględnieniem specyfiki pracowni (Analityka, Mikrobiologia, Serologia),
 • możliwość wydruków wyników kontroli jakości w jednolitej formie,
 • możliwość definiowania materiałów kontrolnych,
 • automatyzacja procesu dostosowawczego wartości oczekiwanej wyniku kontroli jakości w odniesieniu do populacji pacjentów,
 • finansowo-księgowym KS-FKW,
 • archiwizacji dokumentacji medycznej KS-ADMED,
 • wsparcie interpretacji wyników kontrolnych (wykres Levey-Jenningsa, Westgarda, rozkład Gaussa, graficzna interpretacja wyników z uwzględnieniem reguł prostych i złożonych z interpretacją wyników w seriach oraz pomiędzy seriami),
 • wsparcie prowadzenia kontroli dla danych producenta odczynników oraz nieznanego dubletu,
 • współpraca z zewnętrznymi systemami monitorowania wyników kontroli jakości,
 • komunikacja z zewnętrznymi systemami monitorowania kontroli jakości,
 • wydruk lub eksport wyników na żądanie,

ks-solab

ks-solab