KS-SOLAB

ZINTEGROWANY SYSTEM WSPOMAGANIA ZARZĄDZANIA LABORATORIUM
NR KAT. 2162PI02.00
Screenshot

WSPARCIE INTERPRETACJI WYNIKÓW

  • Ostrzeganie o istotnych informacjach mogących wpływać na wyniki (przyjmowane leki, dane kliniczne, poprzednie wyniki, informacje istotne serologicznie),
  • mechanizm Delta Check – monitoring oraz sygnalizacja zmiany wyników pacjenta w czasie według zadanych parametrów,
  • dostęp do wyników archiwalnych pacjenta z możliwością analizy tabelarycznej i graficznej,
  • graficzna prezentacja zmienności wyników w czasie,
  • wsparcie prowadzenia kontroli jakości,
  • mechanizmy kontrolne i weryfikacyjne dla wprowadzanych danych,
  • archiwizacji dokumentacji medycznej KS-ADMED,
  • automatyczna interpretacja wyniku (w odniesieniu do zdefiniowanych wartości referencyjnych),
  • definiowanie, monitorowanie oraz ostrzeganie o przekroczeniach wartości krytycznych.

ks-solab