KS-SOLAB

ZINTEGROWANY SYSTEM WSPOMAGANIA ZARZĄDZANIA LABORATORIUM
NR KAT. 2162PI02.00
Screenshot

WSPÓŁPRACA Z SYSTEMAMI ZEWNĘTRZNYMI

 • Współpraca z platformą OSOZ,
 • integracja z systemami Kamsoft:
  • medycznymi KS-SOMED, KS-MEDIS,
  • farmaceutycznym KS-ASW,
  • kadrowym KS-ZZL,
  • finansowo-księgowym KS-FKW,
  • archiwizacji dokumentacji medycznej KS-ADMED,
  • Analizatorem Kosztów Medycznych KS-AKM,
 • dwukierunkowa integracja z systemami zewnętrznymi klasy HIS i LIS wykorzystaniem standardu HL7 w wersji 2.3.1 oraz CDA,
 • komunikacja z sorterami próbek, analizatorami medycznymi oraz systemami zarządzania analizatorami medycznymi,
 • komunikacja z zewnętrznymi systemami monitorowania kontroli jakości,
 • współpraca ze skanerami dokumentacji medycznej (skanowanie i automatyczna archiwizacja skierowań i wyników badań),