KS-SOMED BI

BUSINESS INTELLIGENCE DLA SIECI PORADNI
NR KAT. 2133PI04.00
Screenshot
Kamsoft
Kamsoft
Kamsoft
Kamsoft

INNOWACYJNE ROZWIĄZANIA

Innowacyjność podejścia zastosowana w systemie Business Intelligence dla sieci poradni polega na dwóch zasadniczych aspektach: integracja danych wielu placówek w jednym, centralnym repozytorium danych oraz zwolnienie klienta z konieczności posiadania i utrzymania własnej infrastruktury sprzętowej obsługującej złożony system raportowy.

PRZEWAGA SYSTEMU

KS-SOMED-BI jest systemem o następujących przewagach:

• Integralność danych

System umożliwia utworzenie jednego, spójnego repozytorium danych. Repozytorium to integruje dane pochodzące z różnych placówek Klienta oraz z różnych systemów informatycznych wykorzystywanych przez Klienta w codziennej pracy.

• Aktualność danych

Dzięki zastosowaniu mechanizmu zasilania przyrostowego aktualność danych prezentowanych na raportach może być dostosowana do wymagań Klienta, a sam proces aktualizacji centralnego repozytorium nie jest obciążający dla systemów dziedzinowych.

• Możliwość zaawansowanego analizowania danych

Dostępność centralnego repozytorium danych umożliwia przygotowanie i wykonanie zaawansowanych analiz danych. Analizy te dotyczą w szczególności: porównania wybranych faktów między sobą, wykrywania anomalii, badania zmienności wskaźników wraz z upływem czasu etc. Wyniki analiz są wizualizowane za pomocą dedykowanych wykresów.

• Brak konieczności posiadania i utrzymania przez Klienta infrastruktury sprzętowej dla systemu raportowego

Ze względu na fakt, że dane są eksportowane z systemów Klienta i przenoszone na serwery dostawcy rozwiązania, Klient, chcący skorzystać z funkcjonalności systemu Business Intelligence dla sieci poradni nie musi posiadać ani utrzymywać własnej infrastruktury sprzętowej dedykowanej dla systemu raportowego. Dostęp do raportów i analiz odbywa się za pośrednictwem przeglądarki internetowej, a eksport danych może być realizowany przez jednostki sprzętowe, na których obecnie pracują systemy dziedzinowe.

KORZYŚCI WDROŻENIA

Wdrożenie Business Intelligence dla sieci poradni pozwala na uzyskanie spójnego obrazu całości firmy, której placówki umiejscowione są w różnych obszarach geograficznych. Dzięki możliwości dostępu do zintegrowanego repozytorium danych możliwe jest wykonanie przekrojowych analiz, które pozwolą osobom decyzyjnym na uzyskanie aktualnej i rzetelnej informacji zarówno o aktualnym stanie firmy jak i postępach w realizacji planów.