KS-SOW

SYSTEM WSPOMAGAJĄCY ZARZĄDZANIE SKLEPEM (OGÓLNYM)
NR KAT. 2252PI01.00
Screenshot
Kamsoft
Kamsoft
Kamsoft
Kamsoft

Innowacyjne rozwiązania

System zawiera wiele innowacyjnych rozwiązań:

  • Dane przechowywane są w bazach SQL, Firebird lub Oracle
  • Wykorzystywanie technologii internetowych w procesie zamówień,
  • interfejs pozwalający na wymianę danych z rozwiązaniami sklepów internetowych,
  • możliwość prostego łączenia sklepów pozwalająca na podgląd dostępności i ceny towaru w innym sklepie
  • Rozbudowane mechanizmy faktur zakupu (możliwość wprowadzania dokumentów: faktura VAT zakupu zbiorcza, faktura VAT zakupu – odwrotne obciążenie z wymuszonym VAT-em)

Przewaga systemu

Istotnymi elementami systemu są:

  • Możliwość wykorzystania zarówno najnowocześniejszych drukarek graficznych jak i starszych drukujących w trybie znakowym
  • Możliwość szerokiej konfiguracji i parametryzacji systemu wynikająca z wieloletnich doświadczeń bazujących na setkach wdrożeń
  • Z racji wykorzystywania bazy BLOZ jest szczególnie polecany do sklepów zielarskich, zielarskomedycznych oraz zielarsko-drogeryjnych

Korzyści wdrożenia

Do istotnych korzyści związanych z wdrożeniem należą:

  • Błyskawiczna obsługa procesu sprzedaży za pomocą kodów kreskowych, kodów towarowych lub nazw towarów
  • Możliwość automatyzacji procesu zamówień z zastosowaniem zaawansowanych algorytmów, elektroniczna wymiana danych z dostawcami
  • Możliwość eksportu do obcych systemów finansowo-księgowych
  • Automatyzacja remanentu z wykorzystaniem czytników i kolektora danych
  • Możliwość tworzenia zaawasnowanych akcji promocyjnych oraz stosowania innych strategii cenowych
  • Możliwośc kompleksowych rozliczeń z kontrahentami
  • Rozbudowane mechanizmy serwisowe oraz kontrola danych