KS-ZZL

SYSTEM WSPOMAGAJĄCY ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI
NR KAT. 2244PI02.00
Screenshot
Kamsoft
Kamsoft
Kamsoft
Kamsoft

INNOWACYJNE ROZWIĄZANIA

KS-ZZL to produkt kompleksowy skierowany do jednostek takich jak szpitale, przychodnie, hurtownie farmaceutyczne czy sieci aptek.

Program oferuje obsługę indywidualnych harmonogramów czasu pracy, wniosków urlopowych, wniosków premiowych itp. za pomocą przeglądarki www lub aplikacji mobilnych. Pozwala to kadrze zarządzającej różnego szczebla na elastyczne planowanie pracy oraz szybkie reagowanie na zmiany.

Ponadto KS-ZZL daje pracownikom możliwość, również za pomocą przeglądarki www, wglądu w informacje takie jak: paski wynagrodzeń, bilans wykorzystania urlopu wypoczynkowego, absencje, wystawione deklaracje podatkowe, dokumenty związane z pracownikiem takie jak umowa o pracę itp.

PRZEWAGA SYSTEMU

Decydując się na system wspomagający zarządzanie zasobami ludzkimi warto wybrać produkt nowoczesny i przyjazny dla użytkownika, a jednocześnie zaawansowany technologicznie. KS–ZZL to system łączący w sobie duże możliwości z intuicyjnością i łatwością obsługi. Najważniejsze elementy wyróżniające program KS–ZZL to:

 • prowadzenie pracownika na jednej kartotece bez względu na ilość i rodzaj umów,
 • automatyzacja planowania i rozliczania czasu pracy w oparciu o indywidualne harmonogramy,
 • naliczanie wynagrodzeń z różnych rodzajów umów,
 • automatyczne korekty wynagrodzeń,
 • możliwość przygotowania szablonów wydruków płacowych przez użytkownika,
 • rozbudowane raportowanie,
 • obsługa kas pożyczkowych,
 • obsługa egzekucji komorniczych,
 • wysyłanie deklaracji PIT drogąa elektroniczną bezpośrednio z programu,
 • generowanie plików do Płatnika,
 • wsparcie dla zestawień do GUS i MZ,
 • automatyzacja wybranych procesów związanych z wymianą dokumentów z pracownikami (np. wnioski urlopowe, premiowe itp.).

KORZYŚCI WDROŻENIA

Decydując się na system wspomagający zarządzanie zasobami ludzkimi warto wybrać program, który oferuje kompleksową obsługę procesów kadrowo – płacowych, jak również profesjonalny przebieg procesu wdrożenia. KS-ZZL to produkt, który łączy w sobie te cechy, a ponadto ma wpływ na wzrost wydajności pracy działów kadrowo – płacowych. W dużych podmiotach, szczególnie związanych z ochroną zdrowia i farmacją, zachodzą procesy angażujące pracę wielu ludzi takie jak: planowanie oraz rozliczanie czasu pracy, obsługa wniosków urlopowych oraz wniosków premiowych. Procesy te oraz wiele innych wspierane są przez program KS- Z ZL. Wszystko to powoduje skrócenie czasu pracy potrzebnego na obsługę tych procesów, pełną kontrolę kadry zarządzającej oraz możliwość szybkiej reakcji na zmianę.