Nowy raport o cyberbezpieczeństwie w placówkach ochrony zdrowia

23 marca 2022, 10:00
Powrót

Jak chronić się przed cyberatakami, zabezpieczyć dane pacjentów i stosować w praktyce przepisy RODO – raport „Bezpieczeństwo danych w placówkach ochrony zdrowia” czasopisma OSOZ Polska prezentuje najnowsze wytyczne i wymagania prawne dla sektora zdrowia.

Raport czasopisma OSOZ jest zbiorem aktualnych wytycznych w zakresie cyberbezpieczeństwa i RODO w placówkach ochrony zdrowia. Opisuje metody działania cyberprzestępców, kluczowe elementy systemu bezpieczeństwa informacji, metody analizy ryzyka zagrożeń, sposoby zabezpieczeń przed atakami hakerów. Całość uzupełniono wnioskami płynącymi z kar i upomnień nałożonych przez UODO oraz informacjami, jak pandemia COVID-19 wpłynęła na skalę cyberprzestępczości.

Raport „Bezpieczeństwo danych w placówkach ochrony zdrowia” dostępny jest TUTAJ