OSOZ-ARF

ANALIZATOR REFUNDACYJNY
NR KAT. 8320PI06.00
Screenshot
Kamsoft
Kamsoft
Kamsoft
Kamsoft

Innowacyjne rozwiązania

Analizator Refundacyjny to moduł dostępny bezpośrednio w programie aptecznym, pracujący w oparciu o analizy OSOZ, który pokazuje, jak będą kształtowały się ceny leków refundowanych i odpłatności pacjenta po publikacji nowego obwieszczenia refundacyjnego.

Na podstawie danych dostarczonych przez OSOZ, moduł prezentuje analizy dotyczące sprzedaży lub zakupu danego leku. Z odpowiednim wyprzedzeniem pozwala stwierdzić, czy opłaca się kupić większą ilość danego leku, czy też należy jak najszybciej wyprzedać lek (np. z uwagi na prognozowany w kolejnym obwieszczeniu spadek ceny leku dla pacjenta).

Przewaga systemu

Analizy prezentowane są w oparciu o symulacje kolejnego obwieszczenia, projekt obwieszczenia oraz publikację nowego obwieszczenia.

Już 2 tygodnie po publikacji obwieszczenia refundacyjnego MZ (wprowadzeniu nowych cen na leki refundowane) dostępne są analizy OSOZ na kolejny okres, a wraz z pojawieniem się projektu obwieszczenia MZ – dwa tygodnie przed planowaną publikacją – dostępne są analizy OSOZ w oparciu o ten projekt.

Na podstawie analiz OSOZ osoba decyzyjna w aptece ustawia własne rekomendacje dotyczące zakupu lub sprzedaży leków. Rekomendacje widoczne są dla wszystkich farmaceutów w aptece bezpośrednio podczas:

  • Zamawiania leków, np. na liście braków ze sprzedaży
  • Wprowadzania faktur zakupowych
  • W trakcie obsługi pacjenta, w module „Sprzedaż”
Dzięki nim farmaceuta, np. przygotowując zamówienie, może na bieżąco podejmować decyzje o zwiększeniu zakupu danego leku lub zmniejszeniu ilości zamawianych opakowań.

Rekomendacje Analizatora pozwalają na skuteczne zarządzanie gospodarką magazynową w aptece, nakierowane na ograniczenie strat marży brutto. Prowadząc odpowiednią politykę zakupową w zakresie leków refundowanych, apteka może także zwiększać swoją marżę.

Korzyści wdrożenia

  • Optymalizacja stanów magazynowych i skuteczne ograniczanie utraty marży brutto przez aptekę
  • Moduł zarządzający Analizatora Refundacyjnego dostępny bezpośrednio w systemie aptecznym, w module „55 OSOZ”
  • Rekomendacje sprzedażowe widoczne dla farmaceutów podczas zamawiania leków, wprowadzania faktur zakupowych oraz sprzedaży