OSOZ-ELE

KURSY SZKOLENIOWE
NR KAT. 8320PI04.17
Screenshot
Kamsoft
Kamsoft
Kamsoft
Kamsoft

Innowacyjne rozwiązania

Kursy szkoleniowe (e-learning) to rozwiązanie umożliwiające prowadzenie elektronicznych kursów szkoleniowych przeznaczonych dla farmaceutów. Kursy dostępne są dla uczestników za pośrednictwem systemu aptecznego i mogą w nich uczestniczyć apteki współpracujące w ramach Otwartego Systemu Ochrony Zdrowia. Organizatorem kursu szkoleniowego może być dowolny podmiot działający na rynku opieki zdrowotnej, m.in. producent leków, hurtownia farmaceutyczna czy sieć aptek. Korzystając z infrastruktury technicznej OSOZ, organizator ma możliwość zdefiniowania własnego kursu.

W zależności od oczekiwań organizatora, kursy szkoleniowe mogą być dowolnie definiowane i składać się z następujących części: prezentacyjnej, ćwiczeniowej oraz egzaminacyjnej. W ramach kursu organizator ma możliwość definiowania różnorodnych i interaktywnych zadań oraz pytań. Do zadań mogą być dołączane odnośniki kierujące na zewnętrzne strony internetowe. Typy zadań mogą obejmować:

  • Ranking – wybór jednej wartości ze skali (np. od 0 do 5)
  • Wielokrotny wybór – wybór kilku odpowiedzi wyświetlanych w losowej kolejnośc
  • Pole edycyjne – wprowadzana jest odpowiedź tekstowa
  • Przeciągnij i upuść – uczestnik przesuwa wybrane elementy strony w odpowiednie miejsca
  • Prawda/fałsz
  • Odgadywanie hasła na podstawie poprawnej definicji

Przewaga systemu

Kursy mogą funkcjonować jako niezależne szkolenie przygotowane przez organizatora lub też stanowić element rozszerzający do programu partnerskiego.

W przypadku kursu będącego elementem programu partnerskiego, uzyskane przez uczestnika punkty w wyniku zaliczenia kursu, zostają doliczone do salda punktów w programie partnerskim.

Korzyści wdrożenia


• Element współpracy w ramach prowadzonego programu partnerskiego lub rozwiązanie działające niezależne
• Przekazywanie wiedzy o produktach oraz jej weryfikacja za pośrednictwem pytań kontrolnych
• Brak konieczności wdrożenia informatycznego po stronie organizatora szkolenia
• Rozwiązanie w 100% zintegrowane z systemem KS-APTEKA