OSOZ-IKZ

INDYWIDUALNE KONTO ZDROWOTNE
NR KAT. 2413PI01.00
Screenshot
Kamsoft
Kamsoft
Kamsoft
Kamsoft

INNOWACYJNE ROZWIĄZANIA

Indywidualne Konto Zdrowotne pozwala na gromadzenie informacji o zdrowiu w jednym miejscu i dostęp dostępie do nich przez Internet. Dane zasilające konto gromadzone są automatycznie z podmiotów współpracujących w ramach projektu OSOZ – placówek medycznych, aptek, laboratoriów medycznych oraz szpitali. Obejmują one informacje o problemach zdrowotnych, wizytach lekarskich, wypisanych i zrealizowanych receptach, wystawionych skierowaniach na badania laboratoryjne i do specjalisty oraz wyniki badań laboratoryjnych. Informacje te, za zgodą pacjenta, mogą być udostępnione lekarzowi w trakcie wizyty lekarskiej za pomocą oprogramowania medycznego, z którego lekarz korzysta w trakcie codziennej pracy. Dzięki temu diagnoza lekarska jest znacznie trafniejsza, a zastosowana technologia leczenia może być tańsza i skuteczniejsza. Posiadanie konta wpływa także na zwiększenie bezpieczeństwa leczenia w placówkach zdrowotnych współpracujących z OSOZ, dzięki możliwości automatycznej kontroli interakcji i uczuleń.

PRZEWAGA SYSTEMU

W ramach Indywidualnego Konta Zdrowotnego pacjenci uzyskują dostęp do wielu serwisów ułatwiających codzienną opiekę nad zdrowiem oraz mogą korzystać z nowoczesnych form obsługi w placówkach medycznych i aptekach współpracujących z OSOZ, takich jak:

 • internetowa rejestracja do lekarza,
 • możliwość sprawdzania dostępności leków we wskazanej aptece oraz ich rezerwacji on-line,
 • możliwość sprawdzania informacji o wynikach badań laboratoryjnych
 • otrzymywanie powiadomień za pośrednictwem wiadomości SMS oraz poczty e-mail.

KORZYŚCI WDROŻENIA

Indywidualne Konto Zdrowotne z możliwością gromadzenia historii leczenia on-line stanowi pierwszy krok w kierunku nowoczesnego zarządzania zdrowiem.

 • gromadzenie w jednym miejscu kompleksowych informacji o zdrowiu
 • dostęp do historii leczenia on-line niezależnie od miejsca pobytu pacjenta
 • bezpośredni dostęp lekarza do historii zdrowia pacjenta z poziomu oprogramowania medycznego
 • dostęp do szeregu serwisów ułatwiających codzienną opiekę nad zdrowiem
 • poprawa bezpieczeństwa leczenia dzięki możliwości automatycznej kontroli interakcji i uczuleń
 • dostęp do profilaktycznych programów zdrowotnych
 • bezpieczeństwo i anonimowość gromadzenia danych
 • Karta Zdrowia Pacjenta zapewniająca automatyczne gromadzenie informacji i autoryzowany dostęp do Konta Zdrowotnego


Indywidualne Konto Pacjenta Osoz