OSOZ-RON

REJESTRACJA ON-LINE
NR KAT. 8320PI04.00
Screenshot
Kamsoft
Kamsoft
Kamsoft
Kamsoft

Innowacyjne rozwiązania

Rejestracja on-line dostępna w ramach Otwartego Systemu Ochrony Zdrowia przeznaczona jest dla placówek medycznych (szpitali, przychodni, gabinetów lekarskich, indywidualnych praktyk lekarskich), które chcą swoim pacjentom umożliwić internetowe umawianie wizyt lekarskich. Serwis pozwala udostępnić w OSOZ terminarz pracy lekarza bezpośrednio z systemu medycznego, z którego placówka korzysta na co dzień. Korzystając z internetowego terminarza wizyt pacjent ma możliwość samodzielnego wyboru dogodnego terminu wizyty oraz przesłania krótkiej informacji do lekarza. Wpis natychmiast po wysłaniu przez pacjenta wyświetla się w placówce medycznej, blokując możliwość podwójnej rezerwacji terminu. Przychodnia zachowuje pełną kontrolę nad terminarzem poprzez możliwość definiowania terminów widocznych tylko na terminarzu internetowym oraz możliwość weryfikacji zgłoszeń internetowych. W ramach serwisu placówka medyczna ma możliwość wysłania w sposób zautomatyzowany informacji zwrotnej do pacjenta za pośrednictwem wiadomości SMS lub e-mail. Może w ten sposób potwierdzać termin wizyty, przypominać o nadchodzącym terminie wizyty, informować o przesunięciu bądź odwołaniu wizyty.

Przewaga systemu

Dzięki temu, że terminarz lekarza udostępniany w rejestracji on-line pobierany jest bezpośrednio z systemu medycznego, możliwa jest jego automatyczna aktualizacja. Ponieważ OSOZ pracuje w czasie rzeczywistym, każdy wpis w terminarzu internetowym jest natychmiast widoczny w terminarzu w placówce. Podobna sytuacja ma miejsce w terminarzu internetowym, który aktualizuje się na bieżąco wraz z każdym wpisem wprowadzonym przez personel rejestracji. Dzięki temu oba terminarze pozostają zawsze zgodne i aktualne, bez dodatkowych nakładów pracy personelu. Możliwość ustawienia automatycznej akceptacji zgłoszeń internetowych dodatkowo odciąża personel rejestracji.

Korzyści wdrożenia

  • Racjonalizacja czasu pracy lekarza i odciążenie personelu rejestracji
  • Pełna synchronizacja terminarza dostępnego on-line z terminarzem w programie medycznym
  • Spełnienie obowiązku prowadzenia listy oczekujących na udzielenie świadczeń
  • Możliwość automatycznej obsługi zgłoszeń internetowych
  • Blokada wielokrotnego rejestrowania wizyt do specjalistów
  • Powiadomienia SMS i e-mail potwierdzające przyjęcie rezerwacji, przypominające o nadchodzącym terminie wizyty.