POLITYKA COOKIES

I. Zakres stosowania Polityki

Niniejsza Polityka dotyczy stron internetowych w domenie kamsoft.pl W przypadku umieszczenia na stronie internetowej KAMSOFT S.A. odnośników do innych stron internetowych, KAMSOFT S.A. nie ponosi odpowiedzialności za zasady zachowania prywatności obowiązujące na tych stronach. Po wejściu na strony internetowe innych podmiotów rekomendujemy zapoznanie się z polityką prywatności ustaloną przez te podmioty.

II. Bezpieczeństwo informacji

KAMSOFT S.A. oświadcza, iż wdrożył odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, by przetwarzanie powierzonych danych spełniało wymogi RODO i chroniło prawa osób, których dane dotyczą. KAMSOFT S.A. zapewnia odpowiedni poziom bezpieczeństwa informacji w tym przetwarzanych danych osobowych, w szczególności poprzez wdrożenie oraz utrzymywanie Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji zgodnego z wymogami normy ISO/IEC 27001:2013. KAMSOFT S.A. posiada również aktualny certyfikat potwierdzający zgodność Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji z wymogami normy ISO/IEC 27001:2013.

III. Pliki cookies

Aby nasze strony internetowe funkcjonowały poprawnie, a także aby prezentować informacje odpowiadające Państwa zainteresowaniom i preferencjom, używamy technologii znanej jako cookies. Cookies są to małe pliki tekstowe, które są zapisywane przez przeglądarkę internetową na w zasobach urządzenia, z którego Państwo korzystacie do odwiedzania naszych stron. Następnie przeglądarka internetowa przesyła je z powrotem do naszych stron za każdym razem, gdy Państwo z nich korzystają, co daje nam możliwość między innymi pamiętania informacji o odwiedzinach na stronie, informacji o wybranym języku, kliknięć.

IV. Rodzaje Cookies

  • sesyjne (tymczasowe) – usuwane jednocześnie z zamknięciem przeglądarki internetowej
  • stałe – usuwane z upływem określonego z góry czasu, niezależnie od zamknięcia przeglądarki internetowej lub do czasu ich usunięcia przez użytkownika
  • własne – ustawiane przez nasze serwery internetowe.
  • cookies stron trzecich – ustawiane przez serwery internetowe stron trzecich.

V. Plików cookies używamy w celu

  • umożliwienia korzystania z podstawowych funkcjonalności naszych stron (tzw. niezbędne cookies),
  • zapewnienia niezbędnego poziomu bezpieczeństwa (tzw. niezbędne cookies),
  • tworzenia i analizowania statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób poruszają się Państwo po naszych stronach internetowych, co umożliwia nam ich systematyczne ulepszanie (tzw. wydajnościowe cookies),
  • cookies stron trzecich – ustawiane przez serwery internetowe stron trzecich.
    Realizacja kampanii reklamowych i możliwości zamieszania reklam pokrywających się z Państwa zainteresowaniami. Są to cookies podmiotów trzecich.

VI. Pliki cookies firm niezależnych wykorzystywanych na naszych stronach

Google Analytics – pliki cookie gromadzą informacje o sposobie korzystania przez odwiedzających z naszej strony, typie strony, z jakiej użytkownicy zostali przekierowani oraz liczbie odwiedzin użytkowników i czasie wizyty na tej stronie. Informacje te nie rejestrują konkretnych danych osobowych użytkownika, lecz służą do opracowania statystyk korzystania z naszych stron. Więcej informacji można znaleźć pod adresem: http://www.google.com/analytics/learn/privacy.html
YouTube – na naszych stronach internetowych zamieszczone zostały filmy oraz linki do filmów z serwisu YouTube. Wskutek tego podczas przeglądania strony z wbudowaną zawartością pochodzącą z serwisu YouTube lub podaną pod linkami użytkownik może zetknąć się z plikami cookie z tych serwisów. Więcej informacji można znaleźć pod adresem: https://policies.google.com/privacy
Azure Application Insights – dzięki przetwarzaniu plików cookie narzędzie pozwala na uzyskanie informacji dotyczących sposobu korzystania z aplikacji przez użytkowników. Więcej informacji można znaleźć pod adresem: https://privacy.microsoft.com/en-us/privacystatement

VII. Cookie poza EOG

Poziom ochrony danych osobowych poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (EOG) różni się od tego zapewnianego przez prawo europejskie. Zgodnie z wiedzą KAMSOFT S.A. dane osobowe przekazywane są poza EOG tylko wtedy, gdy jest to konieczne i z zapewnieniem odpowiedniego stopnia ochrony między innymi poprzez stosowanie standardowych klauzul umownych wydanych przez Komisję Europejską oraz stosowanie wiążących reguł korporacyjnych zatwierdzonych przez właściwy organ nadzorczy. Microsoft i Google gwarantuje zgodność z europejskim prawem w zakresie ochrony danych osobowych w odniesieniu do świadczonych przez siebie usług.

VIII. Sposoby kontroli plików cookie

KAMSOFT nie będzie wykorzystywał plików cookie w celu zbierania danych osobowych. Jeśli jednak użytkownik chce ograniczyć lub zablokować pliki cookie, może to zrobić za pomocą ustawień przeglądarki na swoim komputerze lub nie akceptując plików cookie na stronie internetowej. Należy jednak pamiętać, że usunięcie bądź zablokowanie cookie może wpłynąć na sposób korzystania z naszych stron, ponieważ niektóre jej obszary mogą stać się niedostępne.

Większość przeglądarek umożliwia sprawdzenie, jakie pliki cookie zostały zainstalowane na komputerze użytkownika i usunięcie ich lub zablokowanie plików cookie pochodzących z wybranej strony internetowej lub ze wszystkich stron. Wskazówki dotyczące zarządzania plikami cookie w popularnych przeglądarkach znajdują się poniżej.